You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Getinge Flow-i

Znieczulenie nisko przepływowe

Tematy

Dlaczego znieczulenie nisko przepływowe?

Już w 1924 roku RM Waters opublikował artykuł w dziale Anesthesia and Analgesia, w którym prezentuje poprawę ekonomii, wygody i dobrostanu pacjentów jako korzyści płynące z używania aparatu do oddychania zwrotnego podczas znieczulania[1]Jest to nadal prawda, ale teraz możemy również zapewnić dobro naszej planety jako kolejną ważną korzyść.

Znieczulenie z niskimi przepływami niesie ze sobą korzyści pulmonologiczne, ekonomiczne i ekologiczne

W przypadku znieczulenia z niskimi przepływami system do oddychania zwrotnego wykorzystuje przepływ świeżych gazów (FGF), który jest mniejszy od wentylacji pęcherzykowej. Ta technika zużywa mniejszą ilość środka anestetycznego, emituje mniej gazów do atmosfery i poprawia dynamikę przepływu wdychanego powietrza. Niski przepływ oznacza ogólnie przepływ świeżych gazów poniżej 1,0 l/min. W przepływie minimalnym wartość FGF jest obniżana do 0,5 l/min.

Dlaczego powinniśmy wprowadzić znieczulenie z niskim lub minimalnym przepływem?

Ograniczenie przepływu świeżych gazów niesie ze sobą kilka korzyści:

web-anesthesia-low-flow-icon-economy

Ekonomia

Wydatki na środek anestetyczny stanowią znaczną część kosztu posiadania urządzeń do znieczulenia. Zmniejszenie zużycia środka w sali operacyjnej pozytywnie odbije się na wysokości kosztów całego szpitala.

web-anesthesia-low-flow-environmental

Wpływ na środowisko

W przypadku znieczulenia z niskimi przepływami do środowiska uwalniana jest mniejsza ilość środka anestetycznego, co zmniejsza wpływ fluoropochodnych węglowodorów i tlenku azotu na powłokę ozonową.

web-anesthesia-low-flow-patient-safety

Komfort i bezpieczeństwo pacjenta

Niski poziom FGF poprawia dynamikę przepływu wdychanych gazów, zwiększa klirens rzęskowy, utrzymuje ciepłotę ciała i ogranicza utratę wody. 

web-anesthesia-low-flow-staff-safety

Bezpieczeństwo personelu sali operacyjnej

Dzięki mniejszej ilości gazów uwalnianych do atmosfery stężenie gazu znieczulającego w sali operacyjnej ulega znacznemu obniżeniu. To ogranicza ryzyko zawodowe personelu pracującego na sali operacyjnej.

Teoria i praktyka znieczulenia z minimalnym przepływem świeżych gazów

Publikacja Brattwall i in. w Canadian Journal of Anesthesia przedstawia zalety znieczulenia z minimalnym przepływem świeżych gazów.  Znajdują się tam również praktyczne porady na temat bezpiecznego znieczulenia z niskim i minimalnym przepływem w rutynowej praktyce klinicznej.

 

Jakie potencjalne zagrożenia wiążą się ze znieczuleniem z niskim przepływem?

Mieszanki hipoksemiczne

Tworzenie się mieszanek hipoksemicznych jest jednym z największych zagrożeń związanych ze znieczuleniem nisko przepływowym. Ograniczenie przepływu świeżych gazów w układzie oddychania zwrotnego stwarza różnicę pomiędzy stężeniem O (FD) dostarczanego na wspólny wylot gazów a wdychanym O (FIO2). W związku z tym FIO2 staje się niższy niż frakcja dostarczanego tlenu (FDO2). Ten fakt można czasem przeoczyć, a niedostosowanie ustawień może spowodować powstanie mieszanek hipoksemicznych. Zaprezentowano aktywną ochronę hipoksemiczną, która chroni przed powstawaniem mieszanek hipoksemicznych. 

 
 
Niewystarczająca głębokość znieczulenia

Podczas znieczulenia z niskim przepływem występuje ryzyko niewystarczającego stężenia gazów anestetycznych. System automatycznego sterowania gazem (AGC) eliminuje potrzebę ciągłej ręcznej regulacji FGF, FIO2 i EtAA. Docelowa automatyczna regulacja FIO2 pomoże w ochronie przed hipoksją. Docelowe ustawienie EtAA z żądaną prędkością dojścia do celu zmniejszy ryzyko podania niewystarczającej lub nadmiernej ilości środka.

Więcej informacji na temat automatycznego sterowania gazem (AGC) 

Powiązane artykuły

  • Sala Operacyjna

Jaśniejsze oświetlenie, to niekoniecznie lepsze oświetlenie

Symptomy zmęczenia wzroku pojawiają się u większości osób, a są nimi podrażnione, swędzące lub suche oczy. Zdarza się, że nasze organizmy starają się kompensować ten stan poprzez wzmożoną produkcję łez, powodując w ten sposób trudności z widzeniem.

Czytaj więcej

  • Sala Operacyjna

How connected medical devices raised uptime in the OR

For Royal Belfast Hospital for Sick Children in Northern Ireland, connected medical devices are an indispensable tool for improving operation planning.

Czytaj więcej

  • Sala Operacyjna

Niedociśnienie — nieznane ryzyko

Badania wykazują, że niedociśnienie śródoperacyjne jest faktem. Nawet krótkie epizody niedociśnienia wiążą się z poważnymi powikłaniami.

Czytaj więcej

  • Sala Operacyjna

Interakcja serca z płucami

Zapadanie się płuc wywołane znieczuleniem to dobrze znana sytuacja, której można uniknąć, stosując dobrą strategię wentylacji.

Czytaj więcej

  • Sala Operacyjna

Podstawowe informacje na temat lamp operacyjnych

Odpowiednie oświetlenie chirurgiczne ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i komfortu personelu. Powinno ono umożliwiać zespołowi medycznemu koncentrowanie się wyłącznie na wykonywanych zabiegach chirurgicznych.

Czytaj więcej

  • Sala Operacyjna

Dbaj o zdrowe płuca pacjenta

Rekonwalescencja i ochrona zdrowia pacjentów są głównymi celami opieki zdrowotnej. W ten sposób można uniknąć potencjalnych powikłań pooperacyjnych związanych ze znieczuleniem, takich jak niedodma.

Czytaj więcej

Wszystkie źródła

  1. Waters R.M 1924 Clinical scope and utility of carbon dioxid filtration in inhalation anesthesia. Anesthesia and Analgesia Feb p 20-22, 26