Wybierz region
Wyślij

Aktywne zapobieganie hipoksji

Oferowane przez nas rozwiązanie O2Guard to jedyny na świecie system przeznaczony do aktywnego zapobiegania hipoksji. W przypadku, gdy poziom wdychanego tlenu spadnie poniżej 21%, system O2Guard dokona automatycznej zmiany ustawień, zwiększając przepływ tlenu i świeżego powietrza. Dzięki temu, ryzyko wystąpienia hipoksji jest minimalne. [1] [2] 

Rozwiązanie O2Guard stanowi standardowe wyposażenie wszystkich naszych urządzeń dozujących środki do znieczulenia z serii Flow Family.

Więcej unikalnych innowacji dotyczących naszych urządzeń dozujących środki do znieczulenia

Nasza technologia znieczulenia Flow zapewnia każdemu pacjentowi optymalny przepływ, regulując podawanie środka znieczulającego w czasie rzeczywistym, przy każdym oddechu.

Automatyczne sterowanie gazem

Lung recruitment Flow Anesthesia

Metody rekrutacji

Ventilation Anesthesia Flow

Skuteczność wentylacji

Oświadczenie

Produkty, dostępność urządzeń do dozowania środka znieczulającego z serii Flow oraz wersja oprogramowania mogą wymagać formalnego zatwierdzenia w celu wprowadzenia na rynek w danym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Getinge. Twierdzenia przedstawione przez lekarza są wyłącznie jego prywatną opinią i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy Getinge.
Legalny producent · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna · Szwecja · +46 (0)10 335 73 00

  1. 1. Hendrickx J, Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-68.

  2. 2. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.