Wybierz region
Wyślij

Lepsze dozowanie środka anestetycznego

W celu zapewnienia precyzyjniejszej kontroli nad głębokością znieczulenia opracowaliśmy rozwiązanie MAC Brain. Unikalne narzędzie Getinge wizualizujące różnice w stężeniu środka znajdującego się w płucach i narządzie docelowym czyli mózgu. Wiarygodność dostarczanych danych zapewnia Ci pełną kontrolę nad sytuacją, umożliwiając planowanie i zapewnianie wydajniejszego dozowania środków w łatwy i bezpieczny sposób.[1] [2] [3] [4] 

MAC Brain illustration

 

 

Narzędzie do monitorowania znieczulenia ogólnego

Z powodu farmakokinetyki, istnieje pewne opóźnienie czasowe dotyczące stężenia środka pomiędzy MAC końcowo-wydechowym a narządem docelowym.

MAC Brain wizualizuje różnicę, pomagając w lepszym dozowaniu i planowaniu podawania środka anestetycznego.

Unikalna cecha wszystkich urządzeń dozujących środki do znieczulenia z serii Flow.

Jak działa MAC Brain

Zdjęcie przedstawia interfejs urządzeń dozujących środki do znieczulenia z serii Flow.
MAC końcowo-wydechowe i MAC Brain zostały umieszczone w lewym dolnym rogu ekranu (pole oznaczone zieloną ramką). Zdjęcie interfejsu wykonano podczas indukcji, gdy różnica między tymi dwiema wartościami jest często największa.

MAC Brain wizualizowany jest za pomocą algorytmu opartego na podstawowych badaniach i modelach farmakokinetycznych. Opcja ta wykorzystywana jest w oprogramowaniu w wersji 4.7 i w razie potrzeby zapewnia łatwą możliwość jej wyeksponowania lub usunięcia z menu.

MAC Brain Flow Family anesthesia

Więcej unikalnych innowacji dotyczących naszych urządzeń dozujących środki do znieczulenia

Nasza technologia znieczulenia Flow zapewnia każdemu pacjentowi optymalny przepływ, regulując podawanie środka znieczulającego w czasie rzeczywistym, przy każdym oddechu.

Automatyczne sterowanie gazem

Lung recruitment Flow Anesthesia

Metody rekrutacji

Ventilation Anesthesia Flow

Skuteczność wentylacji

Oświadczenie

Produkty, dostępność urządzeń do dozowania środka znieczulającego z serii Flow oraz wersja oprogramowania mogą wymagać formalnego zatwierdzenia w celu wprowadzenia na rynek w danym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Getinge. Twierdzenia przedstawione przez lekarza są wyłącznie jego prywatną opinią i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy Getinge.
Legalny producent · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna · Szwecja · +46 (0)10 335 73 00

  1. 1. ECRI. The MAC Brain feature on Getinge anesthesia units: ECRI's view. Device Evaluation 2022 Jan5.

  2. 2. ECRI. The MAC Brain feature on Getinge anesthesia units: ECRI's view. Device Evaluation 2022 Jan5.

  3. 3. Internal report EVU-197031 - 01 - Flow 4.7 Enhanced Post Market Surveillance Report 2019

  4. 4. Internal report EVU-194160 - User evaluation EPMS Flow 4.7 2019