Välj region
Bekräfta

Bättre dosering av anestesimedel

För mer exakt kontroll av anestesidjupet har vi skapat MAC Brain. Ett unikt Getingeverktyg som visualiserar skillnaden i anestesimedlets koncentration mellan lungorna och målorganet, hjärnan. Tillförlitligheten hos dessa data gör att du får kontroll, så att du kan planera och tillföra effektivare dosering av anestesimedel på ett säkert och enkelt sätt.[1] [2] [3] [4] 

MAC Brain illustration

 

 

Ett övervakningsverktyg för generell anestesi

På grund av farmakokinetiken finns det en tidsfördröjning i anestesimedlets koncentration mellan den endtidala MAC och målorganet.

MAC Brain visualiserar skillnaden för att stödja bättre dosering och planering av tillförsel av anestesimedel.

En unik funktion på alla våra anestesimaskiner i Flow-serien.

Så här fungerar MAC Brain

Bilden visar gränssnittet för anestesimaskinerna i Flow-serien.
De endtidala MAC och MAC Brain finns i skärmens nedre vänstra hörn (markerade med en grön ram). Gränssnittets ögonblicksbild togs under induktion, när skillnaden mellan de två värdena ofta är som störst.

MAC Brain visualiseras på skärmen med hjälp av en algoritm som är baserad på grundforskning och farmakokinetiska modeller. Tillvalet ingår i 4.7-programvaran och kan enkelt flyttas framåt och tas bort från menyn vid behov.

MAC Brain Flow Family anesthesia

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Automatic Gas Control

O2Guard Anesthesia Flow

O₂Guard

Lung recruitment Flow Anesthesia

Lungrekrytering

Ventilation Anesthesia Flow

Ventilationsprestanda

Ansvarsfriskrivning

Produkterna, tillgängligheten för anestesisystemen i Flow-serien och programversionen kan vänta på regulatoriska godkännanden för marknadsföring i ditt land. Vänligen kontakta din Getinge-representant för mer information. De uttalanden som lämnas av läkare är uteslutande läkarens och speglar inte nödvändigtvis Getinges uppfattning.
Juridisk tillverkare · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE–171 54 Solna · Sverige · +46 (0)10 335 73 00

  1. 1. ECRI. The MAC Brain feature on Getinge anesthesia units: ECRI's view. Device Evaluation 2022 Jan5.

  2. 2. ECRI. The MAC Brain feature on Getinge anesthesia units: ECRI's view. Device Evaluation 2022 Jan5.

  3. 3. Internal report EVU-197031 - 01 - Flow 4.7 Enhanced Post Market Surveillance Report 2019

  4. 4. Internal report EVU-194160 - User evaluation EPMS Flow 4.7 2019