Välj region
Bekräfta

Aktivt förebyggande av hypoxi

Vårt O2Guard är det enda systemet i världen för aktivt förebyggande av hypoxi. Om den syrgasnivå som andas in sjunker under 21% åsidosätter O2Guard automatiskt inställningarna och ökar flödet av syre och luft. Risken för hypoxi minimeras.[1][2] 

O2Guard är en standardfunktion på alla våra anestesimaskiner i Flow-serien.

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Automatic Gas Control

MAC Brain Anesthesia Flow

MAC Brain

Lung recruitment Flow Anesthesia

Lungrekrytering

Ventilation Anesthesia Flow

Ventilationsprestanda

Ansvarsfriskrivning

Produkterna, tillgängligheten för anestesisystemen i Flow-serien och programversionen kan vänta på regulatoriska godkännanden för marknadsföring i ditt land. Vänligen kontakta din Getinge-representant för mer information. De uttalanden som lämnas av läkare är uteslutande läkarens och speglar inte nödvändigtvis Getinges uppfattning.
Juridisk tillverkare · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE–171 54 Solna · Sverige · +46 (0)10 335 73 00

  1. 1. Hendrickx J, Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-68.

  2. 2. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.