Välj region
Bekräfta

Varsamma steg för att motverka atelektas

Våra lungrekryteringsmanövrar har blivit förstahandsvalet för att motverka atelektas, för att förbättra syresättningen och hjälpa till att förebygga postoperativa komplikationer. Det som en gång ansågs komplicerat och tidskrävande är nu sömlöst integrerat i ditt arbetsflöde. [1] [2] 

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Automatic Gas Control

O2Guard Anesthesia Flow

O₂Guard

MAC Brain Anesthesia Flow

MAC Brain

Ventilation Anesthesia Flow

Ventilationsprestanda

Ansvarsfriskrivning

Produkterna, tillgängligheten för anestesisystemen i Flow-serien och programversionen kan vänta på regulatoriska godkännanden för marknadsföring i ditt land. Vänligen kontakta din Getinge-representant för mer information. De uttalanden som lämnas av läkare är uteslutande läkarens och speglar inte nödvändigtvis Getinges uppfattning.
Juridisk tillverkare · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE–171 54 Solna · Sverige · +46 (0)10 335 73 00

  1. 1. García-Fernández J, Romero A, Blanco A, et al. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them? Rev Esp Anestesiol Reanim.2018 Apr;65(4):209-217

  2. 2. Yassen et al. Respiratory and Hemodynamic Effects of Prophylactic Alveolar Recruitment During Liver Transplant. Experimental and Clinical Transplantation (2021) DOı: 10.6002/ect.2020.0412

  3. 3. Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectasis in the perioperative period. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 24 (2010) 157-169