Välj region
Bekräfta

Skydda dina patienter under anestesi

Ämne
Operationssal
Patient laying in hospital room smiling
Ämne
Operationssal
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Undvika atelektaser i syfte att minska postoperativa komplikationer

Hålla patienternas lungor friska

Huvudsyftet med hälso‑ och sjukvård är att återställa och bevara patienternas hälsa. I detta omfattas även försök att undvika potentiella postoperativa komplikationer i samband med anestesi, såsom atelektaser.

Atelektaser drabbar över 90 % [1] av de patienter som genomgår en operation, oavsett kön, ålder, hälsotillstånd eller operationslängd, vilket visar hur viktigt det är att skydda patienternas lungor.

Atelectasies

Varför är lungrekryteringsmanövrar viktigt?

Lungrekrytering kan avsevärt minska atelektaser och bidra till att förhindra postoperativa komplikationer, såsom hypoxemi, pneumoni, lokal inflammatoriskt reaktion och ventilatorinducerad lungskada.[2] 

– Baserat på tillgängliga uppgifter bör lungrekrytering utföras på alla patienter, säger Carlos Ferrando. – Man ska utföra en stegvis ökning av PEEP-rekryteringsmanövern, fortsätter han. Det är säkrare.[3] 

 

Lungrekryteringsmanövrar under anestesin gör skillnad – för dig och dina patienter

Vissa läkare säger att de tycker att lungrekrytering är komplicerat och tidskrävande – men det behöver det inte vara.

Varför uppstår hypoxiska gasblandningar?

Se vår animering

Studier visar att konventionella hypoxiskydd kan misslyckas med att bibehålla den inandade syrgaskoncentrationen (FIO2) under lågflödesanestesi. [4] Dessa traditionella hypoxiskydd har utformats för att hindra leverans av hypoxiska blandningar i det tillförda färskgasflödet, inte i den inandade gasen.

Om narkosläkaren inte vidtar åtgärder, eller om din anestesimaskin inte aktivt åsidosätter inställningarna, finns det en stor risk att koncentrationen av FIO2 blir lägre än den tillförda O2 och äventyrar patientens säkerhet.[5]. I videon illustreras vad som händer.

 

Förhindra hypoxiska blandningar

Visste du att flertalet anestesimaskiner inte alltid förhindrar hypoxiska gasblandningar?

Traditionella hypoxiskydd använder algoritmer för att förhindra att FIO2 blir farligt lågt (< 21 %) i färskgasflödet.

I en studie har man funnit att ungefär 93 % av alla patienter föll under en acceptabel FIO2-nivå med traditionella anestesimaskiner, trots att de hade hypoxiskydd. [4]

Hypoxic guard graphic

Hur du undviker hypoxiska blandningar vid lågflödesanestesi

Hypoxic guard Flow-i O2

Ett aktivt hypoxiskydd griper automatiskt in om användaren inte har vidtagit några åtgärder innan halten av O2 i den inandade gasen faller under 21 %. Det aktiva hypoxiskyddet kommer då att åsidosätta läkarens inställningar och förhindra ytterligare tillförsel av den hypoxiska blandningen.

Relaterade artiklar

  1. 1. Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectasis in the perioperative period. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 24 (2010) 157-169

  2. 2. Tusman G, Böhm SH, Warner DO, Sprung J. Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients. Curr Opin Anaesthesiol. 2012 Feb;25(1):1-10.

  3. 3. García-Fernández J, Romero A, Blanco A, et al. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them? Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018 Apr;65(4):209-217

  4. 4. De Cooman S, Schollaert C, Hendrickx JF, et al. Hypoxic guard systems do not prevent rapid hypoxic inspired mixture formation. J Clin Monit Comput 2014, 10.1007/s10877-014-9626-y.

  5. 5. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.