Wybierz region
Wyślij

Wspieranie celów klientów

Podejmujemy kroki, aby umożliwić naszym klientom osiągnięcie ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest sprawdzanie, w jaki sposób możemy sprawić, by nasze produkty i rozwiązania były jak najbardziej efektywne pod względem wykorzystania zasobów. Obejmuje to zmniejszenie zużycia wody i energii oraz wykorzystanie gazów anestetycznych.

Wspieranie etycznych praktyk biznesowych

Szkolimy wszystkich naszych pracowników w zakresie etyki biznesowej i odpowiedzialnego przywództwa. Głównym celem jest umożliwienie i zainspirowanie wszystkich pracowników do wykazania się odpowiedzialnym przywództwem oraz wspieranie otwartej i przejrzystej kultury. Nasze zaangażowanie w promowanie i zapewnianie odpowiedzialnego postępowania w biznesie rozciąga się na opracowywanie i wdrażanie powiązanych, wewnętrznych, globalnych inicjatyw i zasad, w tym zasady ostrożności i należytej staranności.

Znajdź rozwiązania finansowe

Aby pomóc zwiększyć produktywność, a tym samym zwiększyć dostępność dla pacjentów, nasi wysoce doświadczeni konsultanci będą współpracować z klientami w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań finansowych i zbadania nowych modeli i źródeł finansowania.

Optymalizacja przepływów pracy i procesów

Optymalizujemy chirurgiczne przepływy pracy, aby sale operacyjne były konsekwentnie wykorzystywane w pełni. Obejmuje to planowanie architektoniczne i rozwiązania serwisowe, a także systemy zarządzania przepływem pacjentów.

Dostarczanie wiedzy i szkoleń

Wykwalifikowani i zmotywowani ludzie są podstawą udanej opieki zdrowotnej. Nasze rozwiązania edukacyjne i szkoleniowe łączą pracowników służby zdrowia z całego świata, oferując zaawansowane programy kliniczne i techniczne. Oferujemy zarówno szkolenia stacjonarne, jak i internetowe, dostępne na żądanie, za pośrednictwem naszego portalu szkoleniowego dla klientów Getinge Educational Institute.

Utrzymywanie stałego dialogu z interesariuszami

Nasz dialog z interesariuszami to ciągła praktyka w naszej codziennej pracy, która angażuje pracowników, klientów, partnerów, inwestorów, rządy i organy regulacyjne.

Odpowiedzialność za wpływ łańcucha dostaw

Naszym głównym zobowiązaniem jest dostarczanie wartości klientom, a to obejmuje zapewnienie, że dostawcy spełniają wysokie standardy wymagane od dostawców dla branży opieki zdrowotnej i dla nas. Kodeks postępowania partnerów biznesowych określa nasze zasady etyczne i wymagania, których interesariusze powinni przestrzegać podczas prowadzenia z nami interesów.