Wybierz region
Wyślij

Dążenie do zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej

Naszym celem jest udostępnienie technologii ratujących życie większej liczbie osób. Robimy to, dostarczając na przykład rozwiązania cyfrowe zwiększające wydajność, które dostosowane są do potrzeb finansowych, aby zapewnić opiekunom techniczne i terapeutyczne narzędzia oraz wsparcie, których potrzebują, dążąc do poprawy i ratowania życia.

Pomóż w walce z główną przyczyną śmierci

Wiele z naszych produktów i rozwiązań pomaga pracownikom służby zdrowia i nauk przyrodniczych w walce z chorobami układu krążenia, które według WHO są główną przyczyną zgonów na świecie (www.who.int). Oferujemy rozwiązania sercowo-naczyniowe, które mają na celu umożliwienie bardziej skutecznych interwencji, rozwiązania zaprojektowane tak, aby umożliwić pacjentom lepsze wyniki i szybszy powrót do zdrowia, dziś i w przyszłości.

Zabezpieczenie produkcji leków

Część naszej oferty pomaga firmom farmaceutycznym zagwarantować skuteczność produkowanych przez nie, ratujących życie rozwiązań medycznych poprzez ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i cząsteczkowymi.

Wspieranie badań biomedycznych

Oferujemy kompleksową gamę sprzętu i wiedzy technicznej w zakresie badań i produkcji farmaceutyków, które pomagają klientom zoptymalizować procesy w ich dążeniu do zwalczania chorób poprzez opracowywanie szczepionek, przeciwciał i enzymów.

Zapobieganie zanieczyszczeniom laboratoryjnym

Dzięki naszej ofercie myjek laboratoryjnych i biomedycznych, sterylizatorów, zautomatyzowanych systemów obsługi i bioreaktorów pomagamy zapewnić wolne od zanieczyszczeń eksperymenty i testy.

Pomóż sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z opieką zdrowotną

Nasze produkty i rozwiązania przyczyniają się do sprostania wyzwaniom związanym z rosnącą populacją i dłuższym oczekiwanym czasem życia. Przykładem mogą być nasze rozwiązania do zarządzania salą operacyjną, które planują, zarządzają i optymalizują przepływ chirurgiczny w celu maksymalnego wykorzystania zasobów i lepszej koordynacji.