Wybierz region
Wyślij

Wspieranie pracowników służby zdrowia w ich dążeniu do ratowania życia

Oferujemy wiodące na świecie produkty i rozwiązania w zakresie podtrzymywania życia i terapii w ostrych stanach chorobowych, w tym intensywnej terapii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, a także interwencji naczyniowych.

Pomoc w poprawie wyników i regeneracji

Opracowujemy zaawansowane rozwiązania kliniczne, których celem jest poprawa wyników terapii, szybszy powrót do zdrowia i poprawa jakości życia pacjentów poddawanych intensywnej terapii i zabiegom chirurgicznym.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla intensywnej terapii

Dostarczamy rozwiązania zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa klinicznego i jakości w centralnych sterylizatorniach i salach operacyjnych, umożliwiając placówkom zminimalizowanie ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Oferujemy terapie sercowo-naczyniowe i rozwiązania, które mają na celu umożliwienie bardziej skutecznych interwencji, w których pacjenci doświadczają lepszych wyników i szybszego powrotu do zdrowia.

Przyczynianie się do poprawy zdrowia i samopoczucia

Jako firma z branży medtech wnosimy wkład w nasze innowacje terapeutyczne w celu znacznej poprawy zdrowia i samopoczucia wszystkich osób w każdym wieku.

Pomoc w poprawie dostępności

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom łatwego i szybkiego dostępu do najlepszej możliwej opieki zdrowotnej. Robimy to, dostarczając na przykład rozwiązania cyfrowe zwiększające wydajność i dostosowane do potrzeb finansowanie, aby zapewnić opiekunom narzędzia i wsparcie, których potrzebują, dążąc do poprawy i ratowania życia.