Wybierz region
Wyślij

Wspieranie celów klientów

Podejmujemy kroki, aby umożliwić naszym klientom osiągnięcie ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest sprawdzanie, w jaki sposób możemy sprawić, by nasze produkty i rozwiązania były jak najbardziej efektywne pod względem wykorzystania zasobów. Obejmuje to zmniejszenie zużycia wody i energii oraz wykorzystanie gazów anestetycznych.

Zmniejszenie naszego śladu węglowego

Zobowiązaliśmy się i zatwierdziliśmy cele inicjatywy Science Based Targets (SBTi), aby do 2050 r. stać się firmą o zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości. Kontynuujemy programy oszczędzania energii i przechodzimy na energię odnawialną, aby zmniejszyć emisje w naszych jednostkach produkcyjnych. W miarę możliwości wybieramy samochody hybrydowe i elektryczne do naszej floty firmowej. Dzięki naszej inicjatywie "smart workplaces" wielu naszych pracowników biurowych nie musi już dojeżdżać do biur. Wspólnie z naszymi partnerami i klientami wybieramy najbardziej zrównoważone rozwiązania transportowe, gdy tylko jest to możliwe.

Raportowanie naszych wyników środowiskowych

Zapewniamy przejrzystą sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z globalnymi standardami i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości. Jesteśmy członkami UN Global Compact i od 2018 roku informujemy o naszych postępach (COP) zgodnie z poziomem zaawansowania.

Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju

Stosujemy zasady EcoDesign w coraz większej liczbie produktów, co obejmuje wykorzystanie mniejszej ilości materiałów oraz zmniejszenie zużycia energii i wody w fazie użytkowania.

Plan obiegu zamkniętego

Wierzymy, że obieg zamknięty jest niezbędny do zmniejszenia zużycia zasobów i wpływu na środowisko. Z tego powodu planujemy rozszerzenie partnerstwa w całym naszym łańcuchu wartości, aby zająć się wszystkim, od recyklingu i zarządzania pozostałymi produktami po logistykę i dystrybucję. Optymalizując jakość, zapewniamy, że nasze produkty i rozwiązania są niezawodne, trwałe i zasobooszczędne.