You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Ta strona internetowa używa plików cookie

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich używania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Środowisko

Zobowiązujemy się optymalizować zużycie energii i zasobów naturalnych oraz zmniejszać wpływ naszej gospodarki odpadami oraz naszych produktów i procesów na środowisko.

Przeciwko zmianie klimatu

Zmniejszenie wpływu na środowisko to ważna część naszych działań środowiskowych, które skupiają się na ograniczaniu zużycia energii w naszej produkcji oraz na zapewnieniu maksymalnej efektywności energetycznej naszych produktów i przechodzeniu na bardziej ekologiczne źródła energii. 

Zużycie energii i emisja

Zmniejszenie wpływu naszej działalności na klimat jest podstawowym celem naszych działań w zakresie ochrony środowiska, które obejmują przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie emisji związków węgla i zużycia energii.

Dzięki starannemu doborowi dostawców energii i odpowiedniej kompozycji pakietu energetycznego w wielu zakładach produkcyjnych pośrednio zmniejszyliśmy emisję w krajach, gdzie prowadzimy produkcję. Obecnie kilka naszych zakładów produkcyjnych korzysta wyłącznie z tzw. zielonej energii, a w innych wprowadzono korzystne pakiety energetyczne.

Ekologiczne projektowanie produkcji

Aby mieć pewność, że nasze produkty są projektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i minimalnym wpływie na środowisko przez cały cykl życia produktów, stosujemy koncepcję o nazwie EcoDesign.

Koncepcja EcoDesign uwzględnia wpływ produktu na środowisko w całym cyklu eksploatacji już na etapie opracowywania produktu, a aspekty środowiskowe mają wpływ na dobór materiałów, podzespołów i metod produkcji, m.in. pod kątem niskiego zużycia energii.

Koncepcja Getinge EcoDesign jest także gwarancją tego, że w produkcji nie będą używane żadne niedozwolone substancje, a wykorzystanie substancji szkodliwych dla środowiska zostanie zminimalizowane.

Recykling odpadów

Naszym celem jest przetworzenie wszystkich naszych odpadów produkcyjnych, a to wymaga nakładów na urządzenia do skutecznej utylizacji opadów, zmiany zachowań oraz projektowania produktów, które nie będą szkodzić środowisku. Bezustannie poszukujemy możliwości modernizacji procesów opracowywania produktów, a optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych jest naturalną częścią tych poszukiwań.

Dzięki naszym systematycznym wysiłkom proporcjonalna ilość odpadów, które przekazujemy do recyklingu, corocznie wzrasta.

Transport towarów

Jednym z głównych celów naszych działań zmierzających do ochrony klimatu jest ograniczenie emisji przez środki transportu. Dotyczy to zarówno transportu realizowanego naszymi własnymi pojazdami, np. w celu wykonania przeglądu, jak i zewnętrznego transportu towarów.

Nasza polityka zakłada znaczną redukcję emisji CO2. Proaktywny dobór przewoźników i efektywna logistyka operatorów pozwoli ograniczyć wpływ zewnętrznego transportu towarów na środowisko w najbliższych latach.

Zarządzanie środowiskowe

Nasze działania w zakresie ochrony środowiska są oparte na naszej polityce ochrony środowiska, na celach środowiskowych oraz na międzynarodowej normie ochrony środowiska ISO14001. Wszystkie nasze jednostki produkcyjne spełniają wymagania tych norm i mają certyfikowany system zarządzania środowiskowego. Po przejęciu nowej spółki system ten jest wdrażany i certyfikowany w ciągu 24 miesięcy.

Poprzez ukierunkowane działania zmierzające do zrównoważonego projektowania produktów zamierzamy ograniczać wpływ naszych produktów na środowisko zarówno podczas produkcji, jak i eksploatacji.