Wybierz region
Wyślij

Bioprocesy na wczesnych etapach wytwarzania

Tworzenie właściwego środowiska dla optymalnego rozwoju komórek i bakterii jest kluczem do rozwoju produktów ratujących życie, takich jak szczepionki. Aby znaleźć właściwy przepis na rozwój mikroorganizmów i komórek, potrzebne są liczne badania i eksperymenty. Bioreaktory są niezbędne w tym bioprocesie, ponieważ zapewniają zamknięte, sterylne środowisko do takich zastosowań laboratoryjnych.

Getinge oferuje systemy bioreaktorów Applikon, które wspomagają naukowców w optymalizacji bioprocesów i zwiększaniu skali produkcji.

Branże

Różnorodność zastosowań wymaga stosowania zróżnicowanych rozwiązań. Dowiedz się, jak nasze systemy bioreaktorów mogą wspierać zarówno przemysł farmaceutyczny, jak i°biotechnologię przemysłową.

Przemysł farmaceutyczny

Vaccine icon

Szczepionki

Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym. Popyt na szczepionki wzrósł na skutek epidemii, takich jak pandemia COVID-19. Rosnące zapotrzebowanie na szczepionki wymaga specjalistycznych narzędzi, które zapewnią elastyczność i skalowalność produkcji. Jest to ważne dla skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek, a tym samym dla jak najszybszego osiągnięcia globalnych celów szczepień. Firma Getinge oferuje kilka rozwiązań optymalizujących cały proces rozwoju szczepionek: od monitorowania szczepów bakterii aż po produkcję. Na przestrzeni lat zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy systemy produkcji szczepionek, które są obecnie używane na całym świecie.

Pharmaceuticals icon

Środki biofarmaceutyczne

Środki biofarmaceutyczne, takie jak hormony i przeciwciała monoklonalne, różnią się od tradycyjnych leków w tym sensie, że są wytwarzane przy użyciu bakterii, grzybów lub innych komórek. Jednak koszty badań i rozwoju biofarmaceutyków rosną od kilku lat, co spowalnia opracowywanie nowych produktów. Aby przyspieszyć opracowywanie biofarmaceutyków, wymagane są platformy do badań przesiewowych jednorazowego użytku oraz elastyczne konstrukcje bioreaktorów. Ponadto udoskonalone techniki, takie jak perfuzja, pozwalają zmaksymalizować wydajność produkcji i obniżyć koszty operacyjne. Getinge oferuje odpowiednie narzędzia wspierające rozwój i produkcję biofarmaceutyków, które umożliwiają pracę w warunkach GMP.

Heart icon

Leki regeneracyjne

Leki regeneracyjne mogą naprawiać lub wymieniać komórki, tkanki lub organy, które zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. z powodu urazu, choroby lub wieku. Terapie te mogą spełniać potrzeby kliniczne, na które brakuje tradycyjnych medykamentów. Ostatnio nastąpił rozwój różnego rodzaju leków regeneracyjnych, takich jak terapia komórkowa i genowa, terapia CAR-T i terapia komórkami macierzystymi. Wymagania na tym rynku nieustannie się zmieniają, co sprawia, że elastyczność jest niezwykle ważna. Ponadto efektywne skalowanie ma kluczowe znaczenie dla komercjalizacji tych terapii. Getinge oferuje elastyczne rozwiązania, które umożliwiają szybki rozwój procesów w branży medycyny regeneracyjnej.

Biotechnologia przemysłowa

Food and beverage icon

Żywność i napoje

Mikroorganizmy są powszechnie stosowane w wielu procesach spożywczych, takich jak fermentacja alkoholowa, czy też produkcja witamin i dodatków spożywczych. Firmy z tej branży często dążą do poprawy wydajności produkcji poprzez optymalizację obciążeń producenta. Getinge oferuje kilka produktów, które można łatwo wykorzystać do monitorowania i rozwoju takich procesów fermentacyjnych. Ponadto Getinge wspiera nowe rynki, takie jak substytuty mięsa, które pojawiły się niedawno i szybko się rozwijają w założonych kierunkach komercyjnych. Oferujemy elastyczne i skalowalne rozwiązania, które wspierają szybką optymalizację procesów i komercjalizację tych nowo powstałych produktów.

Chemicals icon

Środki biochemiczne

Synteza chemiczna ma kilka wad, takich jak zły wpływ na środowisko i wysokie zapotrzebowanie na energię. Zamiast niej wiele środków biochemicznych można wyprodukować przy użyciu fermentacji mikrobiologicznej. Środki biochemiczne można używać do wielu różnych zastosowań, np. jako kosmetyki, środki odżywcze i tworzywa sztuczne. Opracowanie nowych środków biochemicznych wymaga użycia specjalistycznych narzędzi ze względu na konieczność zachowania efektywności ekonomicznej tych procesów. Systemy bioreaktora Getinge Applikon można przystosować do różnorodnych procesów związanych z produktami biochemicznymi, uzyskując skalowalne wyniki, co pozwala na szybki rozwój nowych cząsteczek i zwiększenie ich atrakcyjności handlowej.

Bio fuel icon

Biopaliwa

Kwestia zrównoważonego rozwoju oraz wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych wzbudziły globalne zainteresowanie paliwami odnawialnymi. Biopaliwa produkowane z biomasy są jednym z największych źródeł energii odnawialnej. Ponieważ rynek jest zdominowany przez duże firmy zajmujące się paliwami kopalnymi, trudno jest uzyskać efektywność ekonomiczną tych procesów. Systemy bioreaktora Getinge Applikon umożliwiają optymalizację bioprocesów i uzyskanie niższych kosztów operacyjnych w eksperymentach laboratoryjnych, które można wykorzystać do symulowania dynamiki w skali produkcyjnej.

Poznaj nasze produkty

Znajdź produkty i°rozwiązania dla siebie