Wybierz region
Wyślij

Bezpieczne wiwarium bez zanieczyszczeń

Wiwarium jest środowiskiem kontrolowanym, które ma chronić zarówno badany obiekt, jak i personel badawczy. Systemy i rozwiązania Getinge spełniają potrzeby wiwariów w zakresie mycia i sterylizacji oraz umożliwiają automatyczna obróbkę klatek.