Wybierz region
Wyślij

Alarmujące alarmy

Oddział intensywnej terapii może być niezwykle stresującym i onieśmielającym środowiskiem zarówno dla pacjentów i ich rodzin, jak i lekarzy.

Wraz z rozwojem technologii medycznych zwiększenie liczby alarmów klinicznych pochodzących z różnych wyrobów medycznych ustawionych przy łóżkach pacjenta staje się prawdziwym problemem na oddziałach intensywnej terapii (OIT)[1]. Niektóre z tych alarmów nie wymagają żadnych działań medycznych ani technicznych, nawet 80% - 99% wszystkich przypadków i nawet 350 alarmów dziennie na każde łóżko[1][2][3].

Obciążenie pracą i stres psychiczny związany z obsługą wielu alarmów może prowadzić do utraty wyczulenia na alarmy, którą można nazwać „przemęczeniem alarmowym”, z bardzo poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa pacjentów[1][2][3]. Przemęczenie alarmowe jest ważnym problemem oraz największym w 2012 roku zagrożeniem wynikającym z użycia urządzeń medycznych, który został opisany przez Cvach w artykule z 2012 roku.[2] W takiej sytuacji nie dziwi fakt, że instytucje nadzorujące, takie jak ECRI, wymieniają „przeciążenie alarmami, ostrzeżeniami i powiadomieniami” jako jedno z głównych 10 zagrożeń technologicznych w 2020 roku.[7]

Oprócz przemęczenia alarmowego inną konsekwencją częstych alarmów jest zwiększone ryzyko pozbawienia snu i majaczenie wśród pacjentów przebywających na OIT.[4] Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średni poziom hałasu w szpitalach nie przekraczał 35 dB, a w nocy 40 dB.[5] Niestety z kilku badań przeprowadzonych w okresie od 1960 do 2003 wynika, że poziom hałasu w OIT wzrósł z 57 dB do 72 dB w dzień oraz z 42 dB do 60 dB w nocy[6].

Tworzenie środowiska leczenia dla pacjentów i wydajnego miejsca pracy dla pracowników służby zdrowia

W Getinge nieustannie szukamy sposobów na poprawę warunków i procesów w środowisku opieki nad pacjentami. W ostatnich latach nawiązaliśmy współpracę z innymi liderami branży, aby wspólnie z organizacjami standaryzacyjnymi znaleźć rozwiązania, które poprawią trudną sytuację na oddziałach intensywnej terapii spowodowaną przez alarmy dźwiękowe.

Koncepcja „Ciche OIT” ma na celu umożliwienie przesyłania alarmów dźwiękowych ze stanowiska przy łóżku pacjenta bezpośrednio do odpowiedniego lekarza, tak aby nie wydawać dźwięków w bezpośrednim otoczeniu pacjenta. Koncepcja „Ciche OIT” została opisana na filmie prezentującym interoperacyjność „Trauma Recovery in the Quiet ICU”, który jest dostępny na stronie internetowej Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).

Przesyłanie alarmów dźwiękowych ze stanowiska przy łóżku pacjenta do odpowiedniego członka personelu — bez opóźnień, który mogłyby zagrozić bezpieczeństwu pacjenta — powinno pomóc w zwiększeniu wydajności i ograniczeniu stresu w miejscu leczenia.

Demonstracja koncepcji „Ciche OIT”

Koncepcja ta została opisana w filmie prezentującym interoperacyjność „Trauma Recovery in the Quiet ICU”, który jest dostępny na stronie internetowej Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).

Ta prezentacja informacyjno-edukacyjna ilustruje znaczenie ustanowienia normy bezpiecznej dystrybucji i zarządzania alarmami pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez różnych dostawców wyrobów medycznych.

 

 1. 1. O.M. Cho, H. Kim, Y.W. Lee, and I. Cho, Clinical Alarms in Intensive Care Units: Perceived Obstacles of Alarm Management and Alarm Fatigue in Nurses, Healthc Inform Res 22 (2016), 46-53.

 2. 2. M. Cvach, Monitor Alarm Fatigue: An Integrative Review, Biomedical Instrumentation \& Technology 46 (2012), 268--277.

 3. 3. Wilken M, Hüske-Kraus D, Röhrig R. Alarm Fatigue: Using Alarm Data from a Patient Data Monitoring System on an Intensive Care Unit to Improve the Alarm Management. Stud Health Technol Inform. 2019 Sep 3;267:273-281.

 4. 4. Darbyshire and Young. An investigation of sound levels on intensive care units with reference to the WHO guidelines. Critical Care 2013, 17:R187

 5. 5. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH: Guidelines for Community Noise Geneva: World Health Organization; 1999 [http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf].

 6. 6.

  Rise in hospital noise poses problems for patients and staff
 7. 7.

  2020 Top 10 Health Technology Hazards Executive Brief