Wybierz region
Wyślij

Metoda endoskopowego pobierania naczyń (EVH) jest jednym z najnowszych osiągnięć techniki, które udoskonala pobieranie naczyń do pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). W ramach procedury EVH wykonywane jest mniejsze nacięcie w celu pobrania naczynia do utworzenia pomostu aortalno-wieńcowego, niż w przypadku tradycyjnych metod pobierania naczyń. Mniejsze nacięcie oznacza mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia, mniejszy ból i mniejszą bliznę, a jednocześnie przyspiesza rekonwalescencję, przynosi lepsze efekty kliniczne i zwiększa zadowolenie pacjenta.

EVH to dobre rozwiązanie dla wielu pacjentów

Niezależnie od metody pobrania naczyń, pozostałe naczynia krwionośne w nodze lub przedramieniu pozostają na miejscu. Endoskopowe pobieranie naczyń (EVH) jest standardem opieki w Stanach Zjednoczonych i jest wykonywane w większości szpitali realizujących operacje na sercu.

Pobierz abstrakty z badań klinicznych, aby dowiedzieć się więcej na te tematy

Mniej powikłań w gojeniu się rany i rzadsze infekcje

Wyniki badań potwierdzają, że metoda EVH znacznie zmniejsza liczbę powikłań w gojeniu się rany, w porównaniu z otwartym pobieraniem naczyń (OHV) i techniką „mostkowania”.

Mniejszy ból pooperacyjny

Z trzech niezależnych badań wynika, że pacjenci, na których wykonano zabieg metodą EVH, subiektywnie odczuwają mniejszy ból pooperacyjny, niż pacjenci po przejściu zabiegu OVH.

Krótszy czas odzyskania sprawności ruchowej i hospitalizacji

Wyniki badań potwierdzają, że metoda EHV skraca zarówno średni czas odzyskania sprawności ruchowej, jak i okres hospitalizacji.

Mniejsza liczba powtórnych przyjęć i mniejszy koszt ogólny

Pacjenci EVH rzadziej wracają do szpitala i nie muszą tak często odwiedzać przychodni w porównaniu z pacjentami po zabiegu otwartego pobierania naczyń.

Leg with small incision wound

Metoda EVH lepsza od „mostkowania”

Z wyników badań wynika, że pobieranie naczyń metodą „mostkowania” — które polega na zastąpieniu jednego długiego cięcia serią mniejszych nacięć — jest pod wieloma względami gorsze od metody EVH.

Wyniki kilku niezależnych badań wskazują, że w porównaniu z techniką „mostkowania” metoda EVH zapewnia:

  • Mniejszą liczbę powikłań w gojeniu się rany
  • Lepszą jakość śródbłonka
  • Krótszy czas odzyskania sprawności ruchowej
  • Krótszy pobyt w szpitalu
  • Ładniejszy wygląd skóry
endoscopic radial artery harvesting (ERAH)

Poszerzamy Twoje możliwości: endoskopowe pobieranie tętnicy promieniowej (ERAH)

Tętnica promieniowa wzbudza coraz większe zainteresowanie jako jedno z naczyń możliwych do wykorzystania w pomostowaniu aortalno-wieńcowym ze względu na dużą trwałość i odpowiednią drożność.

Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że metoda ERAH jest bezpieczna, a powikłania rzadkie i mniej poważne.

Equivalent conduit quality and early graft patency

Odpowiednia jakość i wczesna drożność pomostu

Skuteczność operacji pomostowania aortalno-wieńcowego zależy od jakości naczynia oraz tego, w jaki sposób jest ono traktowane podczas pobierania i przygotowania do utworzenia pomostu.

Wysoką jakość pomostu zapewnią tylko te metody pobierania naczyń, które pozwalają zachować integralność pobieranego naczynia krwionośnego i chronią je przed uszkodzeniem. W ten sposób pomost zachowa trwałą drożność i wynik operacji będzie optymalny.

Importance of the EVH procedural training in optimizing conduit quality

Wpływ praktycznych szkoleń w zakresie EVH na optymalizację drożności pomostu

W wielu częściach świata metoda EVH jest uznawana za preferowaną metodę pobierania naczyń wykorzystywaną w pomostowaniu aortalno-wieńcowym. W stanach Zjednoczonych z metody tej korzysta 90% szpitali.