Wybierz region
Wyślij

Bypass krążeniowo-oddechowy (CPB)

Bypass krążeniowo-oddechowy (CPB) jest formą krążenia pozaustrojowego, w której maszyna CPB (płuco-serce) tymczasowo przejmuje funkcję serca i płuc podczas zabiegu chirurgicznego. Komponenty do perfuzji śródoperacyjnej Getinge są z powodzeniem stosowane w tysiącach operacji kardiochirurgicznych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego każdego roku.

Portfolio bypassów krążeniowo-oddechowych firmy Getinge

Portfolio bypassów krążeniowo-oddechowych firmy Getinge

1. HL 40- p%u0142ucoserce

Zainspirowane przez perfuzjonist%F3w, p%u0142ucoserce HL 40 firmy Getinge zosta%u0142o zaprojektowane z my%u015Bl%u0105 o zwi%u0119kszeniu bezpiecze%u0144stwa i zapewnieniu maksymalnego czasu pracy podczas zabieg%F3w kardiochirurgicznych. P%u0142ucoserce umo%u017Cliwia kontrolowane kr%u0105%u017Cenie natlenionej krwi podczas skomplikowanych zabieg%F3w kardiochirurgicznych.

Dowiedz si%u0119 wi%u0119cej
2. Sterownik VAVD (Vacuum Assisted Venous Drainage)

Sterownik VAVD umo%u017Cliwia dok%u0142adn%u0105 regulacj%u0119 podci%u015Bnienia zastosowanego w szczelnym zbiorniku. Umo%u017Cliwia to wykonywanie drena%u017Cu %u017Cylnego wspomaganego podci%u015Bnieniem podczas zabieg%F3w kardiologicznych.

3. MetaVision Perfusion

MetaVision Perfusion jest systemem informatycznym typu point-of-care zaprojektowanym w %u015Bcis%u0142ej wsp%F3%u0142pracy z do%u015Bwiadczonymi perfuzjonistami. System wspiera standaryzowane procesy perfuzji chirurgicznej i jest wysoce konfigurowalny, aby sprosta%u0107 potrzebom perfuzjonist%F3w.

Dowiedz si%u0119 wi%u0119cej
4. Zbiornik

%u017Bylne zbiorniki kardiotomijne przeznaczone s%u0105 do stosowania w operacjach z u%u017Cyciem kr%u0105%u017Cenia pozaustrojowego. S%u0142u%u017C%u0105 jako bufor krwi w obiegu pozaustrojowym oraz jako urz%u0105dzenie do zbierania i odfiltrowywania krwi.

5. Quadrox-i oxygenator

Oksygenator pe%u0142ni rol%u0119 p%u0142uca. Jest u%u017Cywany w kardiochirurgii, w po%u0142%u0105czeniu z p%u0142ucosercem, do natleniania krwi, usuwania dwutlenku w%u0119gla i regulacji temperatury krwi.

Dowiedz si%u0119 wi%u0119cej
6. Materia%u0142y jednorazowe do perfuzji chirurgicznej

Firma Getinge oferuje r%F3%u017Cne produkty jednorazowego u%u017Cytku, dostosowane do potrzeb klienta, jak r%F3wnie%u017C modu%u0142owe zestawy rurek i r%F3%u017Cne opcje powlekania, wymagane w procesie kr%u0105%u017Cenia pozaustrojowego.

Dowiedz si%u0119 wi%u0119cej
7. HCU 40 Heater-Cooler Unit

Prosta, szybka i precyzyjna kontrola temperatury krwi pacjenta to podstawowe wymagania dla urz%u0105dzenia do hipo/hipertermii stosowanego podczas kr%u0105%u017Cenia pozaustrojowego. Zmian%u0119 temperatury uzyskuje si%u0119 za pomoc%u0105 po%u0142%u0105czonego oksygenatora i wymiennika ciep%u0142a podczas interwencji sercowo-naczyniowych.

Dowiedz si%u0119 wi%u0119cej

Poznaj nasze produkty

Znajdź odpowiednie produkty i rozwiązania dla siebie