Wybierz region
Wyślij

Kontrola zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej

Tematy
Sala Operacyjna
Obróbka artykułów sterylizowanych
surgical instruments
Tematy
Sala Operacyjna
Obróbka artykułów sterylizowanych
Subskrybuj

Bądź na bieżąco! Subskrybuj najnowsze artykuły

Kontrola zakażeń i reprocesowanie w służbie zdrowia

Każdego roku zakażenie związane z opieką zdrowotną (ZZOZ, HAI, zakażenie szpitalne) dotyka setek milionów pacjentów na całym świecie.

Zakażenie związane z opieką zdrowotną to infekcja, którą pacjenci nabyli podczas pobytu w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia, która nie była obecna ani w inkubacji w momencie przyjęcia do szpitala. W świecie zachodnim około 8% pacjentów przyjętych do szpitala przejmuje zakażenie, a w krajach rozwijających się jeszcze więcej.

Jakie są przyczyny zakażeń?

Zakażenia wywołane są przez różne mikroorganizmy, które są bardzo powszechne w naszym środowisku. Większość z nich jest nieszkodliwa lub nawet korzystna dla człowieka, ale pacjenci w służbie zdrowia są zazwyczaj bardziej narażeni na infekcje tymi szkodliwymi z powodu choroby pierwotnej i/lub innych czynników, które osłabiły układ odpornościowy pacjenta.

Bakterie

Bakterie rozmnażają się przez podział i mogą być niepatogenne (nieszkodliwe) lub patogenne (wywołujące choroby zakaźne). Niektóre bakterie mogą tworzyć bardzo odporne endospory, które można dezaktywować lub zabijać tylko w trakcie sterylizacji. Bakterie powodują choroby zakaźne, takie jak cholera, wąglik, trąd, dżuma, sepsa i MRSA.

Wirusy

Wirus ma prostą budowę i nie jest sklasyfikowany jako kompletna komórka. Aby wirus mógł się mnożyć, potrzebna jest inna komórka, którą zainfekuje wirus. Dzięki DNA lub RNA zainfekowanej komórki wirus może się podzielić i rozmnażać. Wirusy mogą powodować zakażenia wirusowe, takie jak przeziębienie, wścieklizna, ospa, odra, HIV, Polio, SARS i grypa.

Grzyby mikroskopowe

Grzyby mikroskopowe są bardziej rozwinięte niż bakterie i wirusy. Są około 20 razy większe niż bakterie. Większość patogennych grzybów wymaga dużej liczby, aby wywołać zakażenie i często wymaga osłabionego układu odpornościowego danej osoby. Drożdżyca to szereg zakażeń grzybiczych spowodowanych rodzajem drożdżaków o nazwie Candida. Candida powoduje na przykład infekcje drożdżakami w okolicy genitaliów oraz grzybicę paznokci.

Pierwotniaki

Pierwotniaki to organizmy jednokomórkowe, które zachowują się jak zwierzęta i są jednymi z najbardziej rozwiniętych mikroorganizmów. Pierwotniaki powodują takie choroby jak malaria, kryptosporydioza i śpiączka afrykańska.

Priony

Priony są cząstkami zakaźnymi, które składają się tylko z białek. Choroby prionów są spowodowane przez białko przyjmujące nieprawidłową formę, które następnie służy jako szablon po wprowadzeniu do zdrowego białka i jego zmianie w celu reprodukcji. Priony są bardzo trudne do dezaktywacji i WHO zaleca połączenie co najmniej dwóch metod dezaktywacji prionów (czyszczenie i sterylizacja). Priony wywołują chorobę wściekłych krów (BSE); kiedy ludzie są zakażeni, chorobę tę nazywa się chorobą Creutzfeldta-Jakoba.

Zasada bariery

Celem kontroli zakażeń jest zmniejszenie liczby czynników przyczynowych.

Getinge w miarę możliwości promuje koncepcję 3 stref i 2 barier. Pierwsza bariera zapobiega zanieczyszczeniu artykułów przez personel, a druga — pomieszaniu czystych i sterylnych artykułów.

hospital-workflow sterile reprocessing

Poszczególne strefy są od siebie oddzielone przelotowymi myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami. Brudne artykuły trafiają do strefy odbioru na tych samych tacach, koszach i kontenerach, w których zostały dostarczone. Po kontroli wzrokowej artykuły są albo umieszczane bezpośrednio w przelotowych myjniach-dezynfektorach, albo myte ręcznie przez namaczanie, a następnie umieszczane w myjni-dezynfektorze.

Czyste i zdezynfekowane artykuły wchodzące do obszaru sortowania, kontroli i pakowania są wyładowywane. Po posortowaniu, sprawdzeniu i zapakowaniu artykuły są gotowe do sterylizacji. Po sterylizacji artykuły są przechowywane na stelażach lub na wózkach do dalszego transportu po terenie szpitala.

Dowiedz się więcej o 3 strefach działu sterylizacji

Mycie

Mycie jest uważane za najważniejszy etap procesu reprocesowania narzędzi i wyposażenia. Celem mycia jest usunięcie widocznych zabrudzeń i zmniejszenie ilości materiału biologicznego oraz przygotowanie do procesu dezynfekcji.

Dezynfekcja

Proces dezynfekcji w znaczącym stopniu zmniejsza ilość mikroorganizmów chorobotwórczych na narzędziach poprzez ich usunięcie i/lub zabicie. Przetrwalniki bakteryjne nie muszą być zabijane przez dezynfekcję, jednak ich liczba może zostać zmniejszona w wyniku procesu czyszczenia.

Sterylizacja

Sterylizacja obejmuje całkowite zniszczenie wszelkich form życia mikrobiologicznego, w tym bakterii, wirusów i zarodników. Aby sterylizacja była skuteczna, musi być poprzedzona myciem, usunięciem wszelkich obcych materiałów z przedmiotu, a także dezynfekcją, która ograniczy liczbę mikroorganizmów chorobowych do poziomu, który nie zagraża zdrowiu.

Przestrzegaj standardów WHO

Celem instrukcji „Dekontaminacja i reprocesowanie wyrobów medycznych dla placówek opieki zdrowotnej” jest zapewnienie wytycznych w zakresie poprawy standardów w systemach sterylizacji w różnych placówkach służby zdrowia na całym świecie.

Powiązane artykuły