Wybierz region
Wyślij

Zmniejszenie niedociśnienia śródoperacyjnego

Tematy
Sala Operacyjna
Tematy
Sala Operacyjna
Subskrybuj

Niedociśnienie — nieznane ryzyko?

Wyniki badań: wykazują, że niedociśnienie śródoperacyjne jest faktem. Nawet krótkie epizody hipotensji wiążą się z poważnymi powikłaniami.

Hypotension-header-white-smaller.jpg

Jak najlepiej scharakteryzować hipotensję, która pozostaje niejasna i nie ma uniwersalnej definicji hipotensji. W przeglądzie systematycznym Bijker oraz inni znaleźli 140 definicji hipotensji w 130 artykułach.[1],[2]

Zarządzanie hemodynamiczne

Zarządzanie hemodynamiczne jest istotną częścią fazy okołooperacyjnej. Może to być również wyzwaniem: niestabilność hemodynamiczna jest stałym zagrożeniem podczas znieczulenia i operacji. Wahania ciśnienia krwi mogą występować jako obniżenie ciśnienia skurczowego i średniego ciśnienia tętniczego. Te epizody hipotensji mogą zostać pominięte w wyniku nieciągłych odczytów z mankietów naramiennych. [1],[2]

Dlaczego tak ważne jest natychmiastowe wykrywanie wahań ciśnienia krwi?

MAP < 65 mmHg (niskie ciśnienie perfuzji) może prowadzić do hipoksji tkanek

W trakcie faz niedociśnienia mózg, serce, nerki i inne ważne narządy mogą zostać pozbawione przepływu krwi, powodując hipoperfuzję tkanki i hipoksję. Ostre uszkodzenie nerek i urazy mięśnia sercowego mogą być spowodowane nawet krótkimi okresami niedociśnienia i są główną przyczyną 30-dniowej śmiertelności pooperacyjnej. [1],[2]

Upgrade to continuous monitoring

Wykres oparty na Nicklas J, Beckmann D, Killat J i in. Continuous noninvasive arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.

Źródło:[3]

Nie przegap uderzenia

Indywidualna ocena stabilności hemodynamicznej każdego pacjenta jest niezbędna w terapii ukierunkowanej na cel. Obejmuje to nie tylko monitorowanie ciśnienia krwi i średniego ciśnienia tętniczego (MAP), ale także inne parametry rzutu serca, takie jak obciążenie wstępne i kurczliwość serca.

Fakty i liczby dotyczące hipotensji śródoperacyjnej

Dowiedz się więcej na temat powikłań, możliwości leczenia i perspektyw finansowych. Nasze interaktywne podsumowanie badań przedstawia fakty i liczby w zwięzłym ujęciu.

Powiązane artykuły

  1. 1. Vafi Salmasi, Kamal Maheshwari, Dongsheng Yang, Edward J. Mascha, Asha Singh, Daniel I. Sessler, Andrea Kurz; Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. doi:

    https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432
  2. 2. Jilles B. Bijker, Suzanne Persoon, Linda M. Peelen, Karel G. M. Moons, Cor J. Kalkman, L. Jaap Kappelle, Wilton A. van Klei; Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. doi:

    https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320
  3. 3. Based on: Nicklas J, Beckmann D, Killat J et al. Continuous noninvasive
    arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.