Välj region
Bekräfta

Hur du kan ha mer ytligt sederade patienter vid mekanisk ventilation

Ämne
Intensivvård
Ämne
Intensivvård
Prenumerera

Mindre sederad IVA-patient under mekanisk ventilation

Dr Torben Steensgard Anderssen, Senior Consultant IVA på Vejle Hospital, förklarar genom dessa två videor fördelarna med en ytlig sederingsstrategi vid ventilation. 

Han förklarar att det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Den kliniska erfarenheten av lägre grad av sedering och piggare patienter

 

Dr Andersen kan kommunicera med sina patienter nästan när som helst. Titta på videon och lär dig mer om hans arbete och vilka utmaningar han ställdes inför när han minskade graden av sedering. Från vetenskapen bakom beslutet till dagens kliniska erfarenhet.

”Vi kan kommunicera med våra patienter nästan när som helst”, säger dr Andersen.

 

Det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Det är i detta fall som övervakning av diafragmans elektriska aktivitet (Edi) är särskilt användbart för dr Andersen. Det har hjälpt honom identifiera asynkroni mellan patient och ventilator och minska översedering och för mycket ventilationsstöd.

Personanpassad ventilation på IVA

Det kan vara svårt att identifiera hur mycket ventilationsstöd patienten verkligen behöver. Med hjälp av Edi, diafragmans elektriska aktivitet, går det att identifiera och minska översedering, för mycket ventilationsstöd och asynkroni. Detta kan hjälpa dig starta urträningsprocessen tidigare. [1] [2] [3]

Relaterade artiklar

  1. 1. Kallio M, et al. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in pediatric intensive care – a randomized controlled trial. Pediatr Pulmonol. 2015 Jan;50(1):55-62.

  2. 2. Bellani G, Pesenti A. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):352-8.

  3. 3. Ducharme-Crevier L, et al. Interest of Monitoring Diaphragmatic Electrical Activity in the Pediatric Intensive Care Unit. Crit Care Res Pract. 2013;2013:384210