Välj region
Bekräfta

Automatiserad hantering av rengöringsmedel

Ämne
Sterilgodshantering
Screen showing CMS data
Ämne
Sterilgodshantering
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Spara tid och minska kostnaderna genom automatiserad hantering av rengöringsmedel

Använd dina resurser på bästa möjliga sätt med hjälp av ett centralt doseringssystem på din steriltekniska avdelning.

Systemet kan kopplas direkt till dina diskdesinfektorer, ultraljudsrengörare och manuella rengöringsstationer, som ett sätt att se till att rengöringsmedelsnivån bibehålls i var och en av enheterna. Systemet tillhandahåller en exakt metod för att styra och mäta mängden rengöringsmedel som används i din anläggning.

Spara mer än bara tid och pengar

Det finns också ett antal indirekta fördelar som kan förbättra kvaliteten i verksamheten och minska den totala ägandekostnaden.

  • Minskad risk för belastningsskador hos personalen
  • Utrymmesbesparande eftersom förvaringsvolymen för rengöringsmedel minskas och begränsas
  • Reducerad miljöpåverkan genom mindre avfall från förpackningar och rengöringsmedel
  • Minskad risk att blanda ihop kemikalier, och minskad risk för spill
  • Personalen exponeras inte för farliga kemikalier i lika hög utsträckning
  • Mer tidseffektivt med automatiserad systemhantering

Animeringen nedan förklarar hur Clean Management Systems (CMS) kan hjälpa dig varje dag.

 

Hur mycket skulle du kunna spara?

Kontakta din lokala Getinge-representant för att få en översikt över hur mycket du sparar genom att byta ut din manuella hantering av rengöringsmedel mot Getinge Clean Management System.

Relaterade artiklar