You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Förbättra säkerhet, komfort och utfall för dina patienter.

Förbättra säkerhet, komfort och utfall för dina patienter.

Vi står på din sida – för bättre patientvård

Vi hjälper dig att spendera mindre tid på utrustning och mer tid på det som är viktigast – att ta hand om patienterna. Med en rad nya och innovativa procedurer hjälper vi dig att leverera vård i världsklass. Vårt heltäckande erbjudande bygger på årtionden av praktisk erfarenhet i operationssalar. Starka kundrelationer och djup förståelse för operationsmiljöer har hjälpt oss leverera lättanvända lösningar för din operationssal.

Avancerad patientövervakning

Med vår kunskap om avancerad patientövervakning hjälper vi dig att hitta den bästa individuella behandlingen för patienter med svåra hemodynamiska tillstånd.

Läs mer om Perioperativ hemodynamisk övervakning

Kardiopulmonell bypass

Vår heltäckande portfölj med högkvalitativa produkter för extrakorporeal cirkulation vid hjärtkirurgi innehåller både livsuppehållande utrustning och förbrukningsartiklar, som till exempel hjärt-lungmaskiner, heater-coolerenheter, oxygenatorer, pumpar, reservoarer, filter, katetrar och kanyler. I vårt stora utbud hittar du lösningar som passar patienternas individuella behov och den aktuella operationen.

Läs mer om Kardiopulmonell bypass

Planering och Design

Med hjälp av den senaste 3D-tekniken och lång erfarenhet hjälper vi er att utveckla enhetliga och effektiva sjukhusarbetsflöden samt sjukhussäkerhet för er operations-, intensivvårds- och sterilteknikavdelning. 

Läs mer om vår planering och design

Getinge Hybrid Operating Room

Hybridoperationssalen
utgör framtiden inom kirurgi