You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Sterile reprocessing - soiled zone

Orent område
– mottagning, sortering och förrengöring

Efter en visuell inspektion kan de smutsiga föremålen placeras direkt på ställen och laddas i diskdesinfektorerna eller rengöras manuellt. Manuell rengöring kan ske genom blötläggning, avspolning med rengöringspistol och/eller ultraljudsrengöring innan godset placeras i diskdesinfektorn.

Sortiment inom förrengöring och arbetsflöden

Att ha tillgång till rätt rengöringsutrustning är viktigt för att kunna optimera hanteringen av ömtåliga instrument och anestesiutrustning. Efter en visuell inspektion kan smuts avlägsnas från ett instrument på flera sätt. Antingen rengör man instrumentet manuellt med ett ytaktivt medel eller i vatten med rengöringsmedel eller också kan man använda en av våra ultraljudsrengörare.

Läs mer om vårt sortiment av förrengöring

Getinge Clean rengöringsmedel

Getinge Clean är ett heltäckande sortiment av rengöringsmedel för bästa möjliga resultat i kombination med en effektiv och ekonomisk kapacitet. Getinge erbjuder dessutom konsulttjänster så att du kan få expertråd om optimerad dosering, smartare processer och hjälp att välja rätt produkter.

Läs mer om våra rengöringsmedel

Getinge Clean Management System

Getinge Clean Management System är ett centralt doseringssystem som kan anslutas till diskdesinfektorer, ultraljudsrengörare och manuella rengöringsstationer för att se till att rätt mängd rengöringsmedel används oavsett var på sjukhuset rengöringen äger rum.

Läs mer om Clean Management System

Fallstudie: Länssjukhuset i Kalmar – förbättrade både ergonomi och miljö på samma gång

Innan systemet installerades innebar den manuella påfyllningsprocessen besvärliga lyft av tunga behållare varannan vecka. Nu behöver det centrala systemet endast fyllas på fyra gånger per år.

Läs mer om hur du kan skapa en säker och produktiv arbetsmiljö

Getinge Smart
– vagnar som passar alla

Getinge Smart distributionsvagnar är utformade för effektiv och ergonomisk transport av korgar och/eller behållare. Vagnarna används i packningsområden i sterila områden och för transport till/från orena områden i hela sjukhuset.

Läs mer om våra Smart-vagnar

Getinges heltäckande tjänster
- Omsorg om dem som bryr sig

Getinge erbjuder tjänster och expertis för att förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, personal och patientnöjdhet.

Läs mer om Getinges heltäckande tjänster

Sjukhusövergripande lösningar

Getinges programvarulösningar erbjuder verktyg för större enhetlighet
och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonalen att fokusera på att leverera bästa möjliga patientvård.

Läs mer om sjukhusövergripande lösningar