Wybierz region
Wyślij

Getinge Consumables oferuje szeroką gamę produktów zapewniających bezpieczną i wydajną sterylizację. Od detergentów po wskaźniki i rozwiązania do pakowania — Getinge Consumables zapewnia spójne i powtarzalne wyniki na każdym etapie cyklu sterylizacji.

Clean it —

Czyszczenie i dezynfekcja

Getinge Clean oferuje szeroką gamę środków czyszczących do najbardziej wymagających zadań mycia narzędzi, takich jak mycie wstępne, złożone narzędzia małoinwazyjne, priony (choroba Creutzfeldta-Jakoba) i biofilm.

Seal it —

Pakowanie i zgrzewanie

Getinge Packaging and Sealing oferuje odpowiednie opakowania do każdego procesu sterylizacji. Opakowania odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznej bariery mikrobiologicznej i bezpiecznej sterylizacji.

Assure it —

Wskaźniki monitorujące

Dzięki Getinge Assured masz pewność, że Twoje narzędzia spełniają specyfikacje. Ta szeroka oferta daje dodatkową pewność, że narzędzia są czyste i sterylne zgodnie z oczekiwaniami.

Getinge Consumables in the CSSD

Getinge Consumables in the CSSD

1. Pianka do wst%u0119pnej obr%F3bki Getinge Clean

Zapobiega wysychaniu zabrudzonych powierzchni przed myciem

Pianka do wst%u0119pnej obr%F3bki Getinge Clean jest u%u017Cywana g%u0142%F3wnie do spryskiwania narz%u0119dzi ze stali nierdzewnej i innych przybor%F3w po u%u017Cyciu i przed przeniesieniem do sterylizatora.

Obejrzyj film
2. Produkty chemiczne w ca%u0142ym szpitalu

Po zako%u0144czeniu, instrumenty s%u0105 przenoszone do strefy brudnej.

Zalecane jako codzienna rutyna: monitoring mycia zapewnia niezale%u017Cn%u0105 weryfikacj%u0119, %u017Ce proces mycia uzyska%u0142 po%u017C%u0105dany rezultat, taki jak usuni%u0119cie sk%u0142adnik%F3w krwi i mikroorganizm%F3w.

Obejrzyj film
3. Monitoring wyp%u0142ywu wody

Wa%u017Cny etap w procesie sterylizacji

Zalecane jako codzienna rutyna: monitoring mycia zapewnia niezale%u017Cn%u0105 weryfikacj%u0119, %u017Ce proces mycia uzyska%u0142 po%u017C%u0105dany rezultat, taki jak usuni%u0119cie sk%u0142adnik%F3w krwi i mikroorganizm%F3w

Obejrzyj film
4. Chemia czyszcz%u0105ca

Dlaczego czyszczenie jest tak wa%u017Cne?

Czyszczenie jest uwa%u017Cane za najwa%u017Cniejszy etap reprocesowania instrument%F3w. Niezale%u017Cnie od tego, czy element jest poddawany obr%F3bce r%u0119cznej, w myjni ultrad%u017Awi%u0119kowej czy automatycznej, detergent chemiczny jest wa%u017Cnym czynnikiem umo%u017Cliwiaj%u0105cym skuteczne usuni%u0119cie wszelkich zanieczyszcze%u0144 z powierzchni elementu.

Obejrzyj film
5. Rozwi%u0105zania w zakresie pakowania

Dlaczego systemy barier sterylnych s%u0105 wa%u017Cne?

Systemy barier sterylnych s%u0105 niezb%u0119dne w procesie reprocesowania wyrob%F3w medycznych. Umo%u017Cliwiaj%u0105 one sterylizacj%u0119 wyrob%F3w medycznych i maj%u0105 na celu utrzymanie ich w stanie sterylnym a%u017C do momentu u%u017Cycia.

Obejrzyj film
6. Getinge Proseal

Doskona%u0142e uszczelnienie nawet w przypadku du%u017Cych i niepor%u0119cznych opakowa%u0144

Zgrzewarki rotacyjne Getinge Proseal Plus i Proseal Premium zosta%u0142y zaprojektowane z my%u015Bl%u0105 o %u0142atwo%u015Bci obs%u0142ugi i z %u0142atwo%u015Bci%u0105 radz%u0105 sobie z wysokonak%u0142adowymi operacjami dla opakowa%u0144 ka%u017Cdej wielko%u015Bci.

Obejrzyj film
7. Zapewnienie sterylno%u015Bci

Z sali operacyjnej, do sali operacyjnej

Rutynowe stosowanie naszych wska%u017Anik%F3w Getinge Assured zapewnia niezale%u017Cn%u0105 weryfikacj%u0119 skuteczno%u015Bci i sp%F3jno%u015Bci procesu sterylizacji.

Obejrzyj film
8. Testy typu Bowie-Dick

Monitory zwalniania maszyn

Obejrzyj film

Czyszczenie i dezynfekcja z Getinge Clean — rozwiązanie spełniające potrzeby w zakresie mycia

Skuteczne czyszczenie to wieloetapowy proces

Najlepiej rozpocząć od środków do obróbki wstępnej, przejść do mycia ręcznego, automatycznego lub ultradźwiękowego, a na zakończenie zneutralizować i dokładnie opłukać.

Po spełnieniu wymagań dotyczących czasu, temperatury i warunków Getinge Clean zapewnia, że narzędzia są czyste i gotowe do następnego etapu reprocesowania narzędzi.

 

Środki czyszczące

Rozwiązania spełniające Twoje potrzeby w zakresie czyszczenia

Pakowanie i zgrzewanie z Getinge — zadbaj o skuteczną barierę sterylną

Getinge Sealing equipment

Rękawy i torebki sterylizacyjne

Łatwe i bezpieczne pakowanie wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji w parze, nadtlenku wodoru, tlenku etylenu lub formaldehydzie. Dzięki zastosowaniu zgrzewarek Getinge rękawy i torebki są zgrzewane w zautomatyzowanym procesie, który zapewnia powtarzalne i skuteczne wyniki zgrzewania.

 

Gwarancja sterylności

Dla precyzyjnych i spójnych wyników

Wskaźniki monitorujące Getinge Assured — gwarancja sterylności i bezpieczeństwa pacjentów

Czyste i sterylne wyposażenie z Getinge Assured

Produkty do monitorowania diagnostycznego pomagają sprawdzić skuteczność i bezpieczeństwo reprocesowania narzędzi. Produkty z oferty Getinge Assured dają dodatkową pewność, że Twoje instrumentarium jest, tak jak oczekiwano, czyste i sterylne.

 

Opakowania i zgrzewarki

Zapewnianie właściwej bariery mikrobiologicznej

 

Materiały eksploatacyjne — dla precyzyjnych i spójnych wyników

Firma Getinge specjalizuje się w organizacji płynnych procesów obróbki narzędzi. Możemy pomóc w stworzeniu sprawnego i kosztowo efektywnego procesu — od chwili użycia narzędzi, do momentu ich zabezpieczenia i przygotowania do ponownego użycia. Kiedy chcesz zapewnić swoim pacjentom najbezpieczniejsze warunki operacji, jesteśmy przy Tobie przez cały czas i pracujemy w Twoim zespole.

Optymalizacja sterylizacji polega na optymalizacji czasu i kontroli. Poprzez innowacje i doświadczenie dzielimy się naszą wiedzą, usługami oraz zintegrowanymi rozwiązaniami, które pomagają udoskonalić Wasze procesy. Abyście mogli ratować życie. W niekończącym się procesie — Obieg dla Życia.

sustainability-handbook-sterile-reprocessing

Zrównoważony rozwój

We współpracy z klientami na całym świecie opracowaliśmy podręcznik, w którym opisano, jak sprawić, aby sterylizacja produktów była jeszcze bardziej ekologiczna. Uważnie wysłuchaliśmy opinii i doświadczeń klientów w zakresie wymogów ekologicznych w branży sterylizacji, aby zapewnić ukierunkowaną na klienta, namacalną komunikację.

Poznaj nasze produkty

Znajdź produkty i rozwiązania dla siebie

Podkategorie

Podkategorie

Podkategorie