You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Getinge people & society

Människa och samhälle

En global utmaning

I de flesta länder är möjligheten att tillhandahålla effektiv och kvalitativ sjukvård åt alla en stor utmaning. En växande befolkning i kombination med en ökad genomsnittlig livslängd gör att trycket på hälso- och sjukvård ökar.

Getinge är engagerat i att hitta lösningar till dessa utmaningar i syfte att förbättra människors livskvalitet. Vi uppnår detta genom att förse kunder med nödvändig kunskap, teknologi och resurser för att nå bästa möjliga kliniska resultat, och i slutänden, för att rädda liv.

Getinge employees

Våra medarbetare

Ett av Getinges huvudmål är att säkerställa att alla medarbetare känner sig engagerade, uppmuntrade och utrustade för att bidra. Vi vill inspirera våra medarbetare till att utvecklas och göra sitt bästa för att på så sätt skapa en stolt global organisation. Vår nya Performance Development-process ersätter de traditionella årliga granskningarna och omfattar regelbunden återkoppling, konversation och tydlig målsättning.

Läs mer om våra medarbetare

Möt våra passionerade medarbetare

På Getinge är allt möjligt. Vi är passionerade över livet och över vilka vi är. Tillsammans berättar vi nu våra historier för omvärlden! Titta på denna nya video med några av våra fantastiska medarbetare!

Getinge Health & Safety

Hälsa och säkerhet

Getinges arbete med hälso- och säkerhetsfrågor grundas på nationell lagstiftning, internationella bestämmelser samt våra egna krav och policyer. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö för alla medarbetare världen över. I detta omfattas kontinuerligt, långsiktigt hälso- och säkerhetsarbete på alla våra anläggningar.

Getinge Diversity & Equality

Jämlikhet och mångfald

På Getinge är vi övertygade om att mångfald är en drivkraft för innovation, kultur och kompetens. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare både för dagens och morgondagens medarbetare genom att tillhandahålla samma arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla, oavsett kön, ras, religion och andra irrelevanta yttre faktorer - detta är grundstenen i alla våra aktiviteter.

Läs mer i vår uppförandekod

Mänskliga rättigheter

Alla människor runt om i världen förtjänar att behandlas med värdighet och jämlikhet. Vårt engagemang för mänskliga rättigheter, oavsett var i världen vi bedriver vår verksamhet, är fastställt i vår uppförandekod och vår policy för mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att alla Getinge-medarbetare som misstänker brott mot vår policy säger ifrån, och företaget har åtagit sig att undersöka ärendet och agera i enlighet därmed.

Läs mer i vår policy för mänskliga rättigheter

Pratham

Getinge har förnyat sitt treårsengagemang i Pratham, den första större organisation som lyckats uppnå en varaktig och utbredd framgång inom Indiens utbildningssystem. Samarbetet med Pratham är grundat på vår övertygelse om att utbildning är ett effektivt sätt att ta sig ur fattigdom. Getinge bidrar via initiativet ”Svensk industri för kvalitativ utbildning i Indien”, som fokuserar på att hjälpa barn i delstaten Assam att läsa och räkna.

Läs mer om Pratham

Getinge and WaterAid

WaterAid

Rent vatten, sanitet och god hygien är några av de viktigaste och mest grundläggande kraven för att sjukhus ska kunna erbjuda hållbar sjukvård och minska risken för spridning av bakterier och virus. Detta låter kanske som en självklarhet men faktum är att en av fyra sjukvårdsinrättningar världen över[1], saknar tillgång till rent vatten. Till följd av detta drabbas årligen miljontals människor världen över av vårdrelaterade infektioner.[2] Därför har Getinge och WaterAid ingått ett partnerskap för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och god hygien på vårdinrättningar världen över.

Foto: WaterAid/Tom Greenwood

Läs mer om WaterAids arbete