You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Nyheter

”Engagemang för finansiering bidrar också till att rädda liv”

”Engagemang för finansiering bidrar också till att rädda liv”

Caroline Johnson blev en del av Getinge-teamet 2020. Hon lockades av utmaningen i att arbeta fram ett enastående finansieringserbjudande i USA, och hon har en passion för att utveckla innovativa finansieringsprogram som ger kunder tillgång till de lösningar de behöver för att kunna rädda fler liv.

 

”För mig känns det givande att arbeta med finansiering inom just sjukvårdsbranschen. Genom att vi är innovativa kan fler kunder få tillgång till vår utrustning så fler sjukhus och patienter kan gynnas av det fantastiska arbete som våra forsknings- och utvecklingsteam gör”, säger Caroline Johnson, Senior Manager, Financial Services på Getinge.

Hon fortsätter: ”Jag lockades av Getinges kultur, med passionerade och kreativa medarbetare som är djupt engagerade i att rädda och förbättra människors liv. Jag ser verkligen fram emot möjligheten att få utveckla Getinge Financial Services i USA.”

Följderna av pandemin har gjort att vårdsystem och vårdgivare världen över har utsatts för hård press, något som naturligtvis märks tydligt också i USA.

”Före COVID-19 efterfrågade kunderna kraftfulla alternativ till kontantförsäljning, och många sjukhus har drabbats av obudgeterade kostnader på grund av pandemin. Vi vill göra det möjligt för dem att hitta prisvärda sätt att få tag på den utrustning de behöver”, säger Caroline.

Financial Services är en viktig del av Getinges heltäckande tjänsteutbud, som är inriktade på kunders behov av att förbättra effektiviteten och skapa värde i hela arbetsflödet. Teamet analyserar varje kunds unika behov för att på så vis kunna presentera de bästa finansieringsalternativen för den investering det rör sig om.

”Jag anser att våra kunder inte ska behöva fråga efter finansieringslösningar, utan det är något vi ska presentera redan från början. Ett konkurrenskraftigt finansieringserbjudande är ett naturligt inslag när man bygger stabila partnerskap”, förklarar Caroline.

Hon fortsätter:

”Vi vill framstå som kreativa, flexibla och redo att utforska nya modeller”, fortsätter hon. ”Tack vare Getinges globala räckvidd kan vi utforska lösningar som har varit framgångsrika på andra marknader. Som svensk tillverkare har vi nått internationell framgång genom vårt partnerskap med statliga Exportkreditnämnden, som har gjort det möjligt för oss att erbjuda konkurrenskraftiga räntor och villkor på såväl tillväxtmarknader som mogna marknader.”

Caroline har arbetat med sjukvårdsekonomi i flera olika roller sedan hon tog sin universitetsexamen.

”För mig handlar ledarskap om att skapa en miljö som präglas av förtroende samt att använda sin kommunikationsförmåga för att stärka teamet och främja en innovativ arbetsmiljö där man vågar ta risker. Detta är förstås lika viktigt för att bygga relationer med våra kunder”, säger hon.

”Traditionellt sett har man inom medicinteknikbranschen haft ett kliniskt fokus och riktat in sig på produkters funktioner och fördelar. På Getinge ser vi det här perspektivet som en av flera viktiga punkter när man vill skapa långsiktiga partnerskap. Det är av största vikt att vi också förstår marknaden och våra kunder och att vi har förmågan att knyta samman kliniska, ekonomiska och servicemässiga aspekter”, avslutar Caroline.

Om Getinge Finance Services

Getinge Finance Services erbjuder ett brett urval av inköpsalternativ för såväl etablerade marknader som tillväxtmarknader, till exempel inom handelsfinansiering, finansiering av rörelsekapital, projektfinansiering, finansiering av utrustning och teknik samt leasing.  Erbjudandet inkluderar också skräddarsydda finansieringslösningar, som till exempel administreringstjänster för utrustning eller modeller för betalning baserat på användning, som tas fram i samarbete med kunden för att säkerställa att de får sina behov uppfyllda. 

Läs mer om Getinge Finance Services >>>

Files

Dela: