Välj region
Bekräfta

Getinge och GE Healthcare har gemensamt utvecklat en ytterst flexibel hybridoperationssalslösning där GE:s kraftfulla mobila angiografisystem Allia IGS 7 OR[1] kombineras med Getinges mångsidiga operationsbordssystem Maquet Magnus. Denna kombinerade lösning gör att hybridoperationssalens kliniska omfång utökas så att behoven hos praktiskt taget alla kirurgiska och interventionella specialiteter kan uppfyllas.

Allia IGS 7 OR i kombination med operationsbordssystemet Maquet Magnus ger både extremt kvalitativ 3D-fusionsbildstyrning och fullständig frihet i hybridoperationssalen. Detta gör det lättare för ditt sjukhus att erbjuda innovativa minimalt invasiva tekniker i syfte att locka fler patienter och läkare, samtidigt som operationssalen utnyttjas på bästa sätt.

Ladda ner broschyren

Den här broschyren ger dig en översikt över Getinges och GE Healthcares gemensamma erbjudande av enheter för hybridoperationssalen.

https://mediahubprodstorage.blob.core.windows.net/mediahub-assets/326/32326/original/Hybrid_OR_GE_Brochure.pdf Ladda ner PDF
  1. 1. Allia IGS 7 OR and products mentioned in this material cannot be marketed in countries where market authorization is required and not yet obtained.
    Refer to your sales representative.