Bölge seçiniz
Gönder

Zorluk

ARDS, yeterince tanınmayan, yeterince tedavi edilmeyen ve yüksek ölüm oranıyla ilişkili görünen bir sendromdur. ARDS, kullanılabilecek erken bir tedavi penceresine sahip ilerleyici bir süreçtir.[1]

ARDS, pulmoner vasküler geçirgenliğin artmasına, akciğer ağırlığının artmasına ve havalandırılmış akciğer dokusunun kaybına yol açan bir tür akut yaygın, inflamatuar akciğer hasarıdır" (Berlin ARDS Tanımı). Yüksek mortaliteyle ilişkilendirilir ve birkaç etiyolojiden kaynaklanabilir.

ARDS'li hastaların bakımı karmaşıktır ve uzun hastanede yatışlarla ilişkilidir ve önemli sağlık hizmeti kaynaklarını tüketir.[2]  ARDS, mekanik ventilasyona yönelik önerilen yaklaşımların kullanımı ve bazı ek önlemlerin kullanımı açısından yetersiz tedavi ediliyor gibi görünmektedir. Bu bulgular, ARDS'li hastaların yönetiminde gelişme potansiyeli olduğunu göstermektedir. [1]

ARDS'nin klinik bulguları ve semptomları


ARDS, hastaların yalnızca %60,2'si klinisyenler tarafından tanınmakla birlikte, yeterince tanınmamaktadır.[1] Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunu (ARDS) tanıma ve tedavi etme zorluğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Bkz. resim referansları [3], [4]

Güncel öneriler

Amerikan Toraks Derneği / Avrupa Yoğun Bakım Tıbbı Derneği / Yoğun Bakım Tıbbı Derneği

Klinik Uygulama Kılavuzu:
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromlu Erişkin Hastalarda Mekanik Ventilasyon[5],[6]

Tedavi

Öneri

Önerinin Gücü

LTV'ler ve İnspirasyon Basınçları kullanılarak Mekanik Ventilasyon

ARD'si olan yetişkin hastaların, tidal hacimleri 4-8 ml/kg PBW ile sınırlı ve inspiratuar plato basınçları <30cm H2O ile mekanik ventilasyon alması önerilir

Etki tahminlerinde orta seviyede güven ile birlikte güçlü öneri

Pron Pozisyonlandırma

Şiddetli ARDS'li yetişkin hastaların günde 12 saatten fazla yüzüstü pozisyon almaları önerilir

Etki tahminlerinde orta – yüksek güvenilirliğe sahip güçlü öneri

Düşük PEEP'e karşı Yüksek PEEP

Orta veya şiddetli ARDS'si olan yetişkin hastaların düşük PEEP seviyeleri yerine daha yüksek düzeyde PEEP aldıklarını önerin

Etki tahminlerinde orta düzeyde güvene sahip koşullu tavsiye

Akciğer Açma Manevraları (RM'ler)

ARDS'li yetişkin hastaların RM almasını önerin

Etki tahminlerinde orta düzeyde güvene sahip koşullu tavsiye

Ekstra Korporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO)

Şiddetli ARDS'li hastalarda ECMO lehine veya aleyhine kesin bir tavsiyede bulunmak için ek kanıtlar gereklidir

ECMO alan şiddetli ARDS hastalarının klinik sonuçlarını ölçen devam eden araştırmaları önerin

Hacim durumunu bilmenin önemi

Yoğun bakım ünitesinde her gün klinisyenler dolaşım yetmezliği ve akciğer yetmezliği olan hasta için bu terapötik ikilemle yüzleşmek zorunda kalıyor, sıvı vermeyi mi tercih etmeliyim?

Şokla ilişkili şiddetli ARDS durumunda, mantıksal terapötik yaklaşımı tanımlamaya yardımcı olmak için daha erken bir aşamada gelişmiş izleme cihazlarının kullanılmasının düşünülmesi önerilmiştir.

Clinical signs and symptoms of ARDS

Ventilasyonun Amacı

"ARDS'li hastalarda mekanik ventilasyonun amacı ventilatör kaynaklı akciğer
hasarı (VILI), ventilatör ilişkili pnömoni (VAP) veya ventilasyon kaynaklı
diyafram disfonksiyonu (VIDD) gibi komplikasyonlardan kaçınırken gaz
değişimini sürdürmektir"[5]

bkz. referanslar [5], [8], [9]

Doctors with patient, advanced hemodynamic monitoring

Pulmoner ödemi hasta yatağında teşhis edin

ARDS, pulmoner ödem, akciğer dokusunun interstisyumunda ve / veya alveollerde sıvı birikmesi ile karakterize edilir. Bu durum gaz değişiminin bozulmasına ve hatta pulmoner yetmezliğe neden olabilir. Pulmoner ödemin miktarı, ekstravasküler akciğer sıvısı indeksi (ELWI) ölçülerek hasta yatağında kolayca ölçülebilir. Bir sonraki önemli soru şudur: Pulmoner ödemin nedeni nedir? Pulmoner vasküler geçirgenlik indeksi (PVPI) ayırıcı tanıya olanak sağlar. Kardiyojenik pulmoner ödemde negatif sıvı dengesi aranırken, geçirgenlik durumlarında pulmoner ödem inflamasyonun nedenini tedavi etmek önceliklidir.

Cardiohelp System

ARDS için ECMO

Ağır akut solunum yetmezliği için ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) 40 yıldan fazla bir süre önce önerildi.[10]   O zamandan beri teknolojideki gelişmeler ECMO'yu daha güvenli ve kullanımı kolay hale getirerek akut solunum yetmezliğinde daha yaygın kullanıma olanak sağladı.[11] 
VV-ECMO, optimal mekanik ventilasyona ve geleneksel tıbbi tedavilere dirençli solunum yetmezliği olan hastalar için tercih edilen tedavi haline gelmiştir.[12] 


Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu için
ekstrakorporeal membran oksijenasyonu EOLIA Çalışması

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun (ECMO) etkinliği tartışmalıdır. [13] EOLIA denemesi, en şiddetli ARDS formlarına sahip hastalarda ECMO'nun erken başlatılmasının etkisini belirlemek için tasarlanmıştır.[1]

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Erken ECMO

%35 mortalite
(44/124)

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

249 Hasta

124 hasta anlık vv-ECMO aldı ve
125 hastada geleneksel tedaviye devam edildi

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Geleneksel Ventilasyon*

%46 mortalite
(57/125)

*gerektiğinde ECMO ile kurtarma için

Yayımcı: Combes et al, New England Journal of Medicine 2018; 378:

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda veno-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun (vv-ECMO) etkinliği tartışmalıdır. EOLIA çalışması, en şiddetli ARDS formlarına sahip hastalarda ECMO'nun erken başlatılmasının etkisini belirlemek için tasarlanmıştır.

 1. 1. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. LUNG SAFE Investigators; ESICM Trials Group. Epidemiology, Patterns of Care, and Mor­tality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016 Feb 23;315(8):788- 800.

 2. 2. Bice T, Cox CE, Carson SS. Cost and health care utilization in ARDS--different from other critical illness? Semin Respir Crit Care Med. 2013 Aug;34(4):529-36.

 3. 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. 6. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. American Thoracic Society, European Society of Intensive Care Medicine, and Society of Critical Care Medicine. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2017 May 1;195(9):1253-1263.

 7. 7. Teboul, JL., Saugel, B., Cecconi, M. et al. Intensive Care Med (2016) 42: 1350. hps://doi.org/10.1007/s00134-016-4375-7

 8. 8. Amato MB, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med.2015 Feb 19;372(8):747-55.

 9. 9. Yoshida T,Fujino Y, Amato MB, Kavanagh BP. Fifty Years of Research in ARDS. Spontaneous Breathing during Mechanical Ventilation Risks, Mechanisms, and Management. Am J Respir Crit Care Med Vol 195, Iss 8, pp 985–992, Apr 15, 2017.

 10. 10. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

 11. 11. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda; Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome; Journal of Intensive Care20153:17

 12. 12. MacCallum NS1, Evans TW.; Epidemiology of acute lung injury. Curr Opin Crit Care. 2005 Feb;11(1):43-9.

 13. 13. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome