Wybierz region
Wyślij

Wyzwanie

ARDS jest zespołem, który wydaje się być niedostatecznie rozpoznany, niewłaściwie leczony i powiązany z wysoką śmiertelnością. ARDS jest procesem progresywnym z możliwością wczesnego wdrożenia leczenia.[1]

ARDS to rodzaj ostrego, dyfuzyjnego, zapalnego uszkodzenia płuc, prowadzącego do zwiększenia przepuszczalności naczyń płucnych, zwiększenia masy płuc i utraty ich napowietrzonej tkanki" (berlińska definicja ARDS). Jest ona związana z wysoką śmiertelnością i może być spowodowana kilkoma etiologiami.

Opieka nad pacjentami cierpiącymi na ARDS jest skomplikowana, wiąże się z długą hospitalizacją oraz pochłania znaczne zasoby opieki zdrowotnej.[2] Wydaje się, że ARDS jest niedostatecznie leczony, jeśli chodzi o stosowanie zalecanych metod wentylacji mechanicznej i stosowanie niektórych środków wspomagających. Wyniki te wskazują na możliwość poprawy w zakresie leczenia pacjentów cierpiących na ARDS.[1]

Oznaki i objawy kliniczne ARDS


ARDS jest zbyt rzadko rozpoznawaną chorobą: zaledwie 60,2% pacjentów otrzymuje taką diagnozę od lekarza.[1] Dowiedz się o więcej o trudnościach w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

 

Patrz ilustracje [3], [4]

Aktualne zalecenia

American Thoracic Society / European Society of Intensive Care Medicine / Society of Critical Care Medicine

Wytyczne dot. praktyki klinicznej:
Wentylacja mechaniczna u pacjentów dorosłych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej[5],[6]

Leczenie

Zalecenia

Moc zalecenia

Wentylacja mechaniczna z wykorzystaniem LTV i ciśnienia wdechowego

Zaleca się, aby osoby dorosłe cierpiące na ARDS poddawane były wentylacji mechanicznej przy objętościach oddechowych ograniczonych do 4-8 ml/kg PBW oraz ciśnieniu plateau dla wdechów wynoszącym < 30 cm H2O

Silne zalecenie z umiarkowanym zaufaniem do oceny skutków

Pozycja na brzuchu

Zaleca się, aby pacjenci dorośli z ciężkim przebiegiem ARDS znajdowali się w pozycji na brzuchu przez czas przekraczający 12 godzin na dobę

Silne zalecenie z umiarkowanym-dużym zaufaniem do oceny skutków

Wysoki poziom PEEP a niski poziom PEEP

Sugeruje się, aby u pacjentów dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim przebiegiem ARDS stosować raczej wyższe poziomy PEEP

Zalecenie warunkowe z umiarkowanym zaufaniem do oceny skutków

Manewry rekrutacyjne (RM-y)

W przypadku pacjentów dorosłych cierpiących na ARDS sugeruje się stosowanie RM-ów

Zalecenie warunkowe z umiarkowanym zaufaniem do oceny skutków

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)

Wymagane jest uzyskanie dodatkowych dowodów w celu sformułowania ostatecznego zalecenia dotyczącego stosowania lub niestosowania ECMO u pacjentów z ciężkim przebiegiem ARDS

Zaleca się prowadzenie dalszych badań mierzących wyniki kliniczne pacjentów z ciężkim przebiegiem ARDS, u których stosowana jest ECMO

Istotność wiedzy o stanie objętości

Każdego dnia klinicyści na oddziałach intensywnej terapii zajmujący się pacjentami z niewydolnością krążeniową i uszkodzeniami płuc muszą stawiać czoła dylematowi związanemu z podawaniem płynów.

W przypadku ciężkich przebiegów ARDS powiązanych ze wstrząsem sugeruje się rozważenie zastosowania we wcześniejszej fazie leczenia zaawansowanych urządzeń monitorujących celem określenia logicznego podejścia terapeutycznego.

Clinical signs and symptoms of ARDS

Cel wentylacji

„Wentylacja mechaniczna u pacjentów cierpiących na ARDS ma na celu utrzymanie
wymiany gazowej przy jednoczesnym unikaniu takich powikłań jak
urazy płuc spowodowane wentylacją (VILI), zapalenie płuc związane z wentylacją (VAP) lub dysfunkcje
przepony wywołane wentylacją (VIDD)”[5]

zachęcamy do zapoznania się z materiałami referencyjnymi [5], [8], [9]

Doctors with patient, advanced hemodynamic monitoring

Diagnozowanie obrzęku płuc przy łóżku pacjenta

Cechami charakterystycznymi dla ARDS jest obrzęk płuc oraz gromadzenie się płynu w śródmiąższu tkanki płucnej i/lub pęcherzykach płucnych. To z kolei prowadzi do słabej wymiany gazowej, a nawet niewydolności oddechowej. Zakres obrzęku płuc można łatwo określić w sposób ilościowy bezpośrednio przy łóżku pacjenta, mierząc wskaźnik pozanaczyniowej wody płucnej (ELWI). Kolejnym ważnym pytaniem jest: Co stanowi przyczynę obrzęku płuc? wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI) zapewnia możliwość diagnostyki różnicowej. W przypadku obrzęku płuc o podłożu kardiogennym najpierw ustalany jest ujemny bilans płynów, natomiast w przypadku obrzęku płuc spowodowanego przepuszczalnością najpierw należy zająć się leczeniem stanów zapalnych.

Cardiohelp System

ECMO w ARDS

Stosowanie pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) w przypadku ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej zaproponowano już ponad 40 lat temu.[10] Od tego czasu udoskonalenia technologiczne sprawiły, że ECMO stało się bezpieczniejsze i łatwiejsze w użyciu, co z kolei umożliwiło szersze stosowanie tej metody w przypadku ostrej niewydolności oddechowej.[11] 
VV-ECMO stało się preferowaną metodą leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową, opornością na stosowanie optymalnej wentylacji mechanicznej oraz konwencjonalne sposoby leczenia.[12] 

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa
w przypadku ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej
Badanie EOLIA

Skuteczność pozaustrojowej żylno-żylnej oksygenacji membranowej (ECMO) u pacjentów z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) pozostaje kwestią sporną. [13] Badanie EOLIA miało na celu ustalenie wpływu wczesnego stosowania ECMO u pacjentów cierpiących na najcięższe postaci ARDS.[1]

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Wczesne stosowanie ECMO

Śmiertelność 35%
(44/124)

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

249 pacjentów

124 natychmiastowo otrzymało vv-ECMO a
125 kontynuowało leczenie konwencjonalne

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Wentylacja konwencjonalna*

Śmiertelność 46%
(57/125)

*z ECMO jako rozwiązaniem ratunkowym, stosowanym w razie potrzeby

Opublikowano: Combes i in., New England Journal of Medicine 2018; 378:

Skuteczność pozaustrojowej oksygenacji membranowej żylno-żylnej (vv-ECMO) u pacjentów z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) pozostaje kwestią sporną. Badanie EOLIA zostało zaprojektowane w celu określenia skutków wczesnego wprowadzenia ECMO u pacjentów cierpiących na najcięższe postaci ARDS.

 1. 1. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. LUNG SAFE Investigators; ESICM Trials Group. Epidemiology, Patterns of Care, and Mor­tality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016 Feb 23;315(8):788- 800.

 2. 2. Bice T, Cox CE, Carson SS. Cost and health care utilization in ARDS--different from other critical illness? Semin Respir Crit Care Med. 2013 Aug;34(4):529-36.

 3. 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. 6. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. American Thoracic Society, European Society of Intensive Care Medicine, and Society of Critical Care Medicine. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2017 May 1;195(9):1253-1263.

 7. 7. Teboul, JL., Saugel, B., Cecconi, M. et al. Intensive Care Med (2016) 42: 1350. hps://doi.org/10.1007/s00134-016-4375-7

 8. 8. Amato MB, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med.2015 Feb 19;372(8):747-55.

 9. 9. Yoshida T,Fujino Y, Amato MB, Kavanagh BP. Fifty Years of Research in ARDS. Spontaneous Breathing during Mechanical Ventilation Risks, Mechanisms, and Management. Am J Respir Crit Care Med Vol 195, Iss 8, pp 985–992, Apr 15, 2017.

 10. 10. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

 11. 11. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda; Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome; Journal of Intensive Care20153:17

 12. 12. MacCallum NS1, Evans TW.; Epidemiology of acute lung injury. Curr Opin Crit Care. 2005 Feb;11(1):43-9.

 13. 13. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome