You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Reduce intraoperative Hypotension

Zmniejszenie niedociśnienia śródoperacyjnego

Tematy

Niedociśnienie — nieznane ryzyko?

Badania wykazują, że nadciśnienie śródoperacyjne jest faktem. Nawet krótkie hipotensywne epizody wiążą się z poważnymi powikłaniami.

Jak najlepiej scharakteryzować hipotensję, która pozostaje niejasna i nie ma uniwersalnej definicji hipotensji. W przeglądzie systematycznym Bijker oraz inni znaleźli 140 definicji hipotensji w 130 artykułach.[1],[2]

Zarządzanie hemodynamiczne

Zarządzanie hemodynamiką jest ważnym elementem fazy okołooperacyjnej. Może to również stanowić wyzwanie: niestabilność hemodynamiczna jest stałym zagrożeniem podczas znieczulenia i operacji. Wahania ciśnienia krwi mogą występować jako obniżenie ciśnienia skurczowego i średnie ciśnienie tętnicze. Te hipotensywne epizody mogą zostać pominięte w wyniku nieciągłych odczytów z mankietów naramiennych.[1],[2]

Dlaczego tak ważne jest natychmiastowe wykrywanie wahań ciśnienia krwi?

MAP < 65 mmHg (niskie ciśnienie perfuzji) może prowadzić do hipoksji tkanek

W trakcie faz niedociśnienia mózg, serce, nerki i inne ważne narządy mogą zostać uwolnione od przepływu krwi, powodując hipoperfuzję tkanki i hipoksję. Ostre uszkodzenie nerek i urazy mięśnia sercowego mogą być spowodowane nawet krótkimi okresami niedociśnienia i są główną przyczyną 30-dniowej śmiertelności pooperacyjnej. [1],[2]

Wykres oparty na Nicklas J, Beckmann D, Killat J i in. Ciągłe nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego za pomocą technologii drenażu naczyniowego podczas skomplikowanej endoskopii przewodu pokarmowego: prospektywne badanie obserwacyjne. J Clin Monit Comput. 2018;33(1): 25-30.

Nie przegap uderzenia

Indywidualna ocena stabilności hemodynamicznej każdego pacjenta jest niezbędna w terapii ukierunkowanej na cel. Obejmuje to nie tylko monitorowanie ciśnienia krwi i średniego ciśnienia tętniczego (MAP), ale także inne parametry rzutu serca, takie jak obciążenie wstępne i kurczliwość serca.

Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym ciągłym monitorowaniu hemodynamicznym

Getinge Perioperative Value Card

Karta oceny okołooperacyjnej

Decyzje o leczeniu można podejmować szybciej, jeśli zostaną potwierdzone algorytmem i normalnymi wartościami hemodynamicznymi.

Order your printed Peri-operative Value Card here

Fakty i liczby dotyczące hipotensji śródoperacyjnej

Dowiedz się więcej na temat powikłań, możliwości leczenia i perspektyw finansowych. Nasze interaktywne podsumowanie badań przedstawia fakty i liczby w zwięzłym ujęciu.

Powiązane artykuły

 • Sala Operacyjna

Mniejsze zmęczenie wzroku na sali operacyjnej

Zmniejszenie kontrastu pomiędzy obszarem zabiegowym a otoczeniem poprawia komfort i skuteczność widzenia. Najlepsze spośród lamp operacyjnych zapewniają stopniowe, łagodne przejście pomiędzy oświetlanym obszarem operacyjnym a oświetleniem sali operacyjnej, co w konsekwencji pozwala zmniejszyć stopień zmęczenia oczu.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna

Mapa drogowa pracowni hybrydowej

Optymalizacja procesu planowania projektowania i przekazywania do eksploatacji Hybrydowej Sali Operacyjnej o pojedynczej, wielospecjalistycznej i wielozadaniowej charakterystyce.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna

Podstawowe informacje na temat lamp operacyjnych

Odpowiednie oświetlenie chirurgiczne ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i komfortu personelu. Powinno ono umożliwiać zespołowi medycznemu koncentrowanie się wyłącznie na wykonywanych zabiegach chirurgicznych.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna

Dbaj o zdrowe płuca pacjenta

Rekonwalescencja i ochrona zdrowia pacjentów są głównymi celami opieki zdrowotnej. W ten sposób można uniknąć potencjalnych powikłań pooperacyjnych związanych ze znieczuleniem, takich jak niedodma.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna

Dlaczego znieczulenie nisko przepływowe?

Znieczulenie z niskimi przepływami niesie ze sobą korzyści pulmonologiczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna

Pozycjonowanie pacjenta w sali operacyjnej

Prawidłowa pozycja pacjenta jest ważnym warunkiem pomyślnej operacji. Optymalna pozycja ciała nie tylko zapewnia najlepszy możliwy dostęp do miejsca zabiegu, ale również zapobiega długotrwałym skutkom wynikającym z uszkodzeń nerwów lub odleżyn.

Czytaj więcej

Wszystkie źródła

 1. Vafi Salmasi, Kamal Maheshwari, Dongsheng Yang, Edward J. Mascha, Asha Singh, Daniel I. Sessler, Andrea Kurz; Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. doi:

 2. Jilles B. Bijker, Suzanne Persoon, Linda M. Peelen, Karel G. M. Moons, Cor J. Kalkman, L. Jaap Kappelle, Wilton A. van Klei; Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. doi:

 3. Based on: Nicklas J, Beckmann D, Killat J et al. Continuous noninvasive
  arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.