Wybierz region
Wyślij
Ambulance icon
x-ray icon
Surgery icon
ICU icon

Pacjenci ze wstrząsem kardiogennym reprezentują szerokie spektrum chorób, które wymagają zindywidualizowanej terapii w celu poprawy zmian hemodynamicznych[2]

Opracowywanie planu leczenia

Graphic showing stethoscope

Rozpoznaj

Każda próba poprawy wyników związanych ze wstrząsem kardiogennym powinna rozpoczynać się od wczesnego rozpoznania. Modele opieki, w tym interdyscyplinarny zespół ds. wstrząsu kardiogennego, wskazują na pozytywny potencjał wczesnego rozpoznawania i wdrażania zindywidualizowanych metod leczenia wstrząsu kardiogennego.[3]

Zastosuj

Eksperci sugerują zastosowanie zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego do diagnozowania i/lub kontrolowania stanu pacjentów z CS.[4] Aby uniknąć negatywnego wpływu inotropów, należy rozważyć wczesne rozpoczęcie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.[5],[6]

graphic showing computer screen

Oceń

Wymagane jest stosowanie szybkich pętli przyczynowo-skutkowych dotyczących stanu pacjenta i jego hemodynamiki, w celu dokonania oceny potrzeby odpowiedzi na początkowe leczenie.[2]

Graphic showing stairs

Przekazanie pacjenta

Jeśli pacjenci nie reagują na rozpoczęte leczenie, należy rozważyć wdrożenie kolejnego poziomu opieki i w razie potrzeby przekazać takich pacjentów do placówek posiadających doświadczenie w zakresie leczenia wstrząsów.[4]

Każda próba poprawy wyników związanych ze wstrząsem kardiogennym powinna rozpoczynać się od wczesnego rozpoznania. Modele opieki, w tym interdyscyplinarny zespół ds. wstrząsu kardiogennego, wykazują potencjał wczesnego rozpoznawania i wdrażania zindywidualizowanych metod leczenia.[3]  

W przypadku zastosowania IABP w ciągu < 1 godziny od wystąpienia wstrząsu kardiogennego, przeżywalność pacjentów w okresie 30 dni wyniosła 76%.[5]

30-day survival was 76% when IABP was placed within < 1 h

Wczesne wdrożenie terapii IABP może zapewnić korzyści hemodynamiczne w zakresie leczenia podstawowego w przypadku zaawansowanej zdekompensowanej niewydolności serca.[6]

Graphic showing Primary circulatory support

Pierwotne wspomaganie krążenia za pomocą Sensation Plus 50 cm³ IABP wykazało znaczny wzrost perfuzji narządów ocenianej na podstawie SVO2.[6]

Natychmiastowa interwencja zmniejsza wysiłek podczas skurczu oraz może zredukować zużycie tlenu przez mięsień sercowy. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) zmniejsza obciążenie wtórne lewej komory serca, obciążenie wstępne oraz dyssynchronię komorową.[6]

W celu uniknięcia negatywnego wpływu leków wazoaktywnych, należy rozważyć wczesne wdrażanie terapii IABP.[5],[6]

IABP: bezpieczna terapia z wyboru, w leczeniu z zastosowaniem mechanicznego wsparcia krążenia (MCS)

Artykuł Liczba pacjentów Śmiertelność Krwawienie Udar Powikłania
naczyniowe
AKI
Dhruva 2019[8] 1680
dopasowanych par
z NCDR*
Preferowana IAB
Różnica
bezwzględna 10,9%
Preferowana IAB
Różnica
bezwzględna 15,4%
Nie dot. Nie dot. Nie dot.
Amin 2019[9] 48 306
Baza danych Premier*
Preferowana IAB
p < 0,0001
Preferowana IAB
p = 0,045
Preferowana IAB
p < 0,0001
Nie dot. Preferowana IAB
p= 0,052
Wernly 2019[10] 588
Meta-analiza
z 4 RCT**
Brak różnicy
p = 0,38
Preferowana IAB
p= 0,002
Brak różnicy
p = 1,00
Preferowana IAB
p= 0,01
Nie dot.
Schrage 2011[11] 237
dopasowanych par
z IABP-SHOCK II**
Brak różnicy
p = 0,64
Preferowana IAB
p < 0,01
Nie dot. Preferowana IAB
p= 0,01
Nie dot.

*Porównanie Impella z IABP

**Porównanie Impella z grupą kontrolną (IABP i/lub leczenie)

Istotny wpływ powikłań

 

Brak zwiększonego krwawienia przy IABP

Badanie IABP Bez IABP
Wartość P
CRISP AMI: silne krwawienie[12] 3,1% 1,7% 0,49
CRISP AMI: poważne komplikacje naczyniowe[12] 4,3% 1,1% 0,09
SHOCK II: umiarkowane krwawienie[13] 17,3% 16..4% 0.77
SHOCK II: silne krwawienie[13] 3,3% 4,4% 0.51
SHOCK II: poważne komplikacje naczyniowe[13] 4,3% 3,4% 0.53

Terapia IABP pozostaje dominującym narzędziem mechanicznego wsparcia (MCS) oraz zaufaną i cenioną opcją pierwszego wyboru[8], [9], [14]

 1. 1. L Khalid and S.H. Dhakam A Review of Cardiogenic Shock in Acute Myocardial Infarction. Curr Cardiol Rev. 2008 Feb; 4(1): 34–40.doi: 10.2174/157340308783565456

 2. 2. Atkinson TM, Ohman EM, O'Neill WW, Rab T, Cigarroa JE; Interventional Scientific Council of the American College of Cardiology. A Practical Approach to Mechanical Circulatory Support in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: An Interventional Perspective. JACC Cardiovasc Interv. 2016 May 9;9(9):871-83. doi: 10.1016/j.jcin.2016.02.046.

 3. 3. Jones TL, Nakamura K, McCabe JM Cardiogenic shock: evolving definitions and future directions in management. Open Heart 2019;6:e000960. doi: 10.1136/openhrt-2018-000960

 4. 4. Baran DA, Grines CL, Bailey S, et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2019;94:29-37 DOI: 10.1002/ccd.28329

 5. 5. Gul et al. Usefulness of Intra=aortic Balloon Pump in Patients with Cardiogenic Shock, Am J Cardiol. 2019 Mar 1;123(5):750-756. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.11.041.

 6. 6. Doll et al. A team-based approach to patients in cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Sep;88(3):424-33. doi: 10.1002/ccd.26297.

 7. 7. den Uil et al. Primary Intra-aortic Balloon Support versus Inotropes for Decompensated Heart Failure and Low Output: A Randomized Trial EuroIntervention 2019;15:586-593. DOI: 10.4244/EIJ-D-19-00254

 8. 8. Dhruva SS. Utilization and outcomes of Impella vs IABP among patients with AMI complicated by cardiogenic shock undergoing PCI. Published online ahead of print, 2020 Feb 10]. JAMA. 2020;10.1001/jama.2020.0254. doi:10.1001/jama.2020.0254

 9. 9. Amin AP, Spertus JA, Curtis JP, et al. The evolving landscape of Impella use in the United States among patients undergoing percutaneous coronary intervention with mechanical circulatory support. Circulation. 2020;141:273–284 doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044007

 10. 10. Wernly et al. Mechanical circulatory support with Impella versus intra-aortic balloon pump or medical treatment in cardiogenic shock-a critical appraisal of current data. Clin Res Cardiol. 2019 Nov;108(11):1249-1257. doi: 10.1007/s00392-019-01458-2.

 11. 11. Schrage et al. Impella Support for Acute Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock Circulation. 2019 Mar 5;139(10):1249-1258. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036614.

 12. 12. Patel et al. Intra-aortic balloon counterpulsation and infarct size in patients with acute anterior myocardial infarction without shock: the CRISP AMI randomized trial JAMA. 2011 Sep 28;306(12):1329-37. doi: 10.1001/jama.2011.1280.

 13. 13. Thiele et al. Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2012; 367:1287-1296 DOI: 10.1056/NEJMoa1208410.

 14. 14. Vallabhajosyula et al. Mechanical Circulatory Support-Assisted Early Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock: 10-Year National Temporal Trends, Predictors and Outcomes EuroIntervention. 2019 Nov 19. pii: EIJ-D-19-00226. doi: 10.4244/EIJ-D-19-00226.