Wybierz region
Wyślij

Stosowanie systemu transferu DPTE® w komorach rękawicowych

Tematy
Produkcja farmaceutyczna
Operator connecting a DPTE® Beta Container to a DPTE® alpha port
Tematy
Produkcja farmaceutyczna
Subskrybuj

Bądź na bieżąco! Subskrybuj najnowsze artykuły

Stosowanie systemu transferu DPTE® w komorach rękawicowych

Pojemniki DPTE® Beta firmy Getinge wykorzystywane są, między innymi, do bezpiecznego i szczelnego przenoszenia substancji farmaceutycznych o bardzo silnym działaniu (HPAPI).

Bezpieczny i szczelny transfer substancji HPAPI

Operator opening a DPTE® Alpha rapid transfer port

W ramach ostatniego projektu, do firmy Flow Sciences zgłosił się klient potrzebujący specjalistycznej komory bezpieczeństwa. W tym przypadku celem było zapewnienie możliwości bezpiecznego i szczelnego przenoszenia substancji farmaceutycznych o bardzo silnym działaniu (HPAPI) pomiędzy komorami. Klient wdrożył wewnętrzne zasady ograniczające 8-godzinną ekspozycję operatora na działanie substancji szkodliwych dla układu oddechowego, wyrażoną w postaci 8-godzinnej średniej ważonej w czasie (TWA). Ekspozycja w strefie oddychania miała wynosić poniżej 500 nanogramów na metr sześcienny powietrza (<500 ng/m3).

Zapewnianie bezpiecznego stanowiska pracy w komorze rękawicowej

Operator opening a DPTE® Alpha rapid transfer port

Klient firmy Flow Sciences już wcześniej wykorzystywał w swoim zakładzie polietylenowe pojemniki DPTE® Beta (pojemniki DPTE® PE). Uwzględniwszy bieżącą infrastrukturę klienta, firma Flow Sciences zaprojektowała wysokowydajne rozwiązanie wykorzystujące już istniejącą i sprawdzoną metodę pracy. Zespół Flow Sciences stworzył bezpieczną komorę rękawicową, wykorzystującą port do szybkiego transferu DPTE® Alpha Rapid Transfer Port firmy Getinge pozwalający na stosowanie już posiadanych przez tego klienta pojemników DPTE® Beta. Po podłączeniu, elementy Alpha i Beta tworzą jedną całość. Szczelność zapewnia uszczelnienie obwodowe nowo zamontowanego zespołu, który można otwierać bez naruszania sterylności lub bariery zabezpieczającej.

„Flow Sciences jest firmą oferującą rozwiązania” — komentuje Ray Ryan, założyciel i prezes Flow Sciences. „Zdarza się, że dysponujemy już gotowym rozwiązaniem, jednak w większości przypadków zajmujemy się opracowywaniem nowych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby branży.”

Bezpieczna metoda transferu dwukierunkowego

„Systemy transferu DPTE® uznawane są za najbezpieczniejszą metodę transferu dwukierunkowego w aseptycznych lub toksycznych obszarach roboczych, bez naruszania szczelności lub sterylności” — komentuje Keith Savage, inżynier ds. sprzedaży technicznej w firmie Getinge. „Cieszymy się, że dzięki systemom transferu DPTE® firma Flow Sciences spełnia najbardziej rygorystyczne potrzeby klientów w zakresie transferu w warunkach aseptycznych.”

Dowiedz się, w jaki sposób firma Flow Sciences zaprojektowała wysokowydajną, bezpieczną komorę rękawicową, dzięki zastosowaniu portu do szybkiego przenoszenia DPTE® Alpha firmy Getinge umożliwiającego połączenie z już wykorzystywanymi pojemnikami DPTE® Beta.

Przeczytaj studium przypadku firmy Flow Sciences „Integracja systemu transferowego DPTE® z komorą rękawicową Flow Sciences".

Powiązane artykuły