Välj region
Bekräfta

Uppfylla standarder och överträffa produktionen för DPTE-BetaBag®

Ämne
Farmaceutisk produktion
Ämne
Farmaceutisk produktion
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Uppfylla standarder och överträffa produktionen för DPTE-BetaBag®

Sedan Karine Piquot, Cleanroom Supervisor, började jobba som operatör på 1990-talet har hon studerat alla aspekter av renrumsproduktion på Getinge, världens största leverantör av aseptiska överflyttningslösningar.

En ökning av produktionskapaciteten med 20 % på ett år utan att kvaliteten påverkas, är ingen enkel uppgift. Därför förlitar vi oss på expertisen hos kunniga medarbetare som Karine Piquot för att få en vägledning i hur vi kan förbättra kapacitet och kvalitet.

Karine är Cleanroom Supervisor och övervakar den dagliga driften och produktionen av DPTE-BetaBag® för engångsbruk vid Getinges tillverkningsanläggning i Vendôme, Frankrike. Under 2019 fokuserade hon och hennes team på flera viktiga aspekter av produktionen: ökad kapacitet, effektivitet och kvalitet.

Processutmaningar

Mellan 2018 och 2019 ökade man produktionen av DPTE-BetaBag® med nästan 15 % för att kundernas efterfrågan skulle kunna mötas. Ytterst viktigt är att denna produktionsökning går hand i hand med arbetet för förbättring den övergripande effektiviteten och processerna, samtidigt som efterlevnad av cGMP-standarderna säkerställs (current Good Manufacturing Practice). 

"Vi har infört ”just-in-time”-produktionsåtgärder som förbättrar effektiviteten mellan leverantör och tillverkare så att svarstiderna mellan tillverkare och kunder också kan förbättras", förklarar Karine. Just-in-time-produktion gör även att medarbetare uppmuntras att analysera aktuella processer och komma med förslag på förbättringar.

”Dessa nya metoder snabbar på leveranstiden för beställningar. Vi kan minska behovet av lagringsutrymme och samtidigt sänka totalkostnaderna för kunderna”, säger Karine. ”Vi förbättrar också effektiviteten genom insourcing av produktionsstegen för Tyvek®-versionen av vår engångspåse, från leverantören till Vendôme.” 

Den nya produktionslinjen installerades sommaren 2019 och den första förserien som producerades av Karines team validerades framgångsrikt. Produktionen påbörjades i början av 2020 och fyra operatörer anlitades för hantering av den nya utrustningen.

Fokus på detaljer

Dessa förbättringar gjorde att Karine var tvungen att nästan fördubbla storleken på sitt renrumsteam. ”Det krävs en viss typ av medarbetare för att lyckas i den här typen av miljö”, förklarar Karine. ”Eftersom det är svårt att hitta personer med arbetslivserfarenhet inom renrum fokuserar vi istället på de kompetenser som krävs: att vara noggrann, flexibel och att koncentrera sig på arbetet till 100 %”, betonar Karine. 

Getinges renrumsprotokoll omfattar mycket noggranna processer, och alla produkter genomgår samma noggranna bearbetning varje dag. I början av varje skift krävs att operatören läser igenom processen för den specifika uppgiften. Detta gör man för att friska upp minnet från – oavsett hur många gånger man har utfört en arbetsuppgift eller hur många år man har arbetat i renrummen. ”Även om man riskerar att bli tjatig är det viktigt för oss att säkerställa produkter av allra högsta kvalitet för våra kunder”, säger Karine.

Anställning av medarbetare kan vara en utmaning, konstaterar hon. ”Det är inte lätt för alla att anpassa sig till att arbeta under så strängt kontrollerade förhållanden, att bära speciella kläder och att gå in i eller ut från arbetsplatsen på fastställda tider”. Men när en nyanställd klarar av att fullfölja utbildningen vet han eller hon att de kommer att syssla med ett tillfredsställande arbete där de hjälper till att rädda liv. ”Teamet arbetar i en ren miljö och tillverkar produkter som är av yttersta vikt. De är alla mycket stolta över sitt arbete och de förbättringar som vi har kunnat åstadkomma under det senaste året."

Relaterade artiklar