You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Servo-u

Betydelsen av en aktiv diafragma?

Ämne

Betydelsen av en aktiv diafragma under mekanisk ventilation

Nedan följer två filmklipp där man diskuterar vikten av en aktiv diafragma vid respiratorbehandling inom intensivvården. 

I det första videoklippet diskuterar Dr Ewan Goligher hur nedsatt diafragmafunktion kan  öka risken för svår och långvarig avvänjning från mekanisk ventilation, samt för ökad sjukhusdödlighet.


I det andra videoklippet visar Doktor Salvatore Grasso hur övervakning av diafragmans aktivitet kan hjälpa dig att anpassa ventilationen efter patientens behov. 

Att begränsa en nedsatt diafragmafunktion under mekanisk ventilation.

Dr Ewan Goligher 

 Hur kan vi förbättra mekanisk ventilation vid spontanandning?

Dr Salvatore Grasso

Relaterade artiklar

  • Intensivvård

Mitigating the risk of harm during the transition from controlled to assisted mechanical ventilation

Monitoring the strength of the patient's breathing effort, titrating the sedation, and selecting the correct mode of ventilation is vital when transitioning from controlled to assisted ventilation.

Läs mer

  • Intensivvård

ARDS

Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Incidensen för ARDS varierar kraftigt.

Läs mer

  • Operationssal
  • Intensivvård

The Value of Advanced Hemodynamic Monitoring

Beyond Basic - with - with advanced hemodynamic parameters. Learn more about blood pressure, blood flow, preload, afterload, contractility, and pulmonary edema parameters.

Läs mer

  • Operationssal
  • Intensivvård

Snabb tolkning av hemodynamiska data

Hemodynamisk information är värdefull för läkare. Patienter som opereras gagnas alltid av noggrann övervakning. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

Läs mer

  • Intensivvård

Övervaka diafragman och förbättra mekanisk ventilation

Andningsstöd är en livräddande åtgärd på IVA, men utan rätt balans ökar det också risken för skadliga resultat.1,2 Det är i det här läget som övervakning av diafragma kan vara till hjälp, för att motverka ökad sjukhusdödlighet och förlängd ventilator urträning. Dessutom kan det hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut under hela ventilator behandlingen.

Läs mer

  • Intensivvård

Ventilationsstrategi med låg grad av sedering

Det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Läs mer

Alla referenser

  1. Dres M, Dubé BP, Mayaux J, Delemazure J, Reuter D, Brochard L, Similowski T, Demoule A. Coexistence and Impact of Limb Muscle and Diaphragm Weakness at Time of Liberation from Mechanical Ventilation in Medical Intensive Care Unit Patients. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Jan 1;195(1):57-66.