You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Ventilation performance

Ventilationsprestanda
under anestesi

Ämne

Minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader med lungprotektiv ventilation

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA [1]. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som tex lungor, kan minska risken för en ökad eftervård. [2]

Inse kostnadsfördelarna med att minska postoperativa komplikationer

Kostnaden för postoperativa komplikationer sträcker sig från 10 000−34 000 USD per patient.[3] [4] I denna film berättar doktor Frédéric Michard hur användningen av lungprotektiv ventilation kan hjälpa dig att spara pengar genom att minska perioperativa komplikationer.

Minska svåra pulmonella komplikationer

Av de 76 patienter som utvecklade omfattande pulmonella och extrapulmonella komplikationer ingick 72,3 % i den grupp som inte fick lungprotektiv ventilation  med låga tidalvolymer och PEEP. [5] Patienterna i den grupp som inte fick lungprotektiv ventilation hade i snitt en 2,45 dagar längre sjukhusvistelse.

Läs mer om studien som publicerats i tidningen New Journal of English Medicine 

Läs om hur professor Garcia motverkar postoperativa komplikationer

Professor Garcia-Fernandez, en anestesiföreläsare i världsklass från Madrid, Spanien, delar med sig av sina erfarenheter om hur man skyddar lungorna under anestesi. Han tolkar den senaste forskningen och berättar om rekommendationer för PEEP, drivtryck och tidalvolymer med målet att minska pulmonella komplikationer. 

Lungrekryteringsmanövrar under anestesi gör skillnad – för dig och för dina patienter

Vissa läkare säger att de tycker att lungrekrytering är komplicerat och tidskrävande – men det behöver det inte vara.

Välj en teknologi som gör det lättare att använda lungprotektiv ventilation

Inom intensivvården har man frångått äldre teknologier, som kolv, bag-in-bottle och bälg, till förmån för mer precisa och moderna lösningar.

Varför skulle inte du tillämpa samma höga vårdstandard på operationssalen?

Se till att du kan leverera den vård som dina patienter behöver 

Relaterade artiklar

 • Operationssal

Minskad ögontrötthet i operationssalen

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och den allmänna operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.

Läs mer

 • Operationssal

Vägledning för hybridsalen

Att optimera planeringsprocessen för utformning och driftsättning av en hybridsal för en enskild disciplin, alternativt en multidisciplinär eller flerfunktionell hybridoperationssal.

Läs mer

 • Operationssal

Hypotoni − en underskattad risk?

Studier visar: intraoperativ hypotoni är ett faktum. Till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Läs mer

 • Operationssal

Hur uppkopplad medicinteknisk utrustning ökade drifttiden i operationssalen

För Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland är uppkopplad medicinteknisk utrustning ett oumbärligt verktyg för att förbättra operationsplanering och vårdresultat.

Läs mer

 • Operationssal

Grunderna kring operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patienternas säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Läs mer

 • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer

Alla referenser

 1. Timmers, TK, Verhofstad, MH, Moons, KG, van Beeck, EF, Leenen, LP Long-term quality of life after surgical intensive care admission. Arch Surg. (2011). 146 412–8

 2. Karsten Bartels, et al. Perioperative Organ Injury. Anesthesiology 12 2013, Vol.119, 1474-1489.

 3. Dimick JB, Chen SL, Taheri PA, Henderson WG, Khuri SF, Campbell DA Jr. Hospital costs associated with surgical complications: a report from the private-sector National Surgical Quality Improvement Program. J Am Coll Surg. 2004;199:531–7

 4. Vonlanthen R, et al. The impact of complications on costs of major surgical procedures: a cost analysis of 1200 patients. Ann Surg. 2011 Dec;254(6):907-13.

 5. Futier et al. A trial of intraoperative low-tidal-volume ventilation in abdominal surgery. N Engl J Med. 2013 Aug 1;369(5):428-37.