You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Automatiserad
hantering av rengöringsmedel

Ämne

Spara tid och minska kostnaderna genom automatiserad hantering av rengöringsmedel

Utnyttja dina resurser optimalt med ett centralt doseringssystem på sterilavdelningen.

Systemet kan anslutas direkt till diskdesinfektorer, ultraljudsrengörare och manuella rengöringsstationer för att upprätthålla rätt nivå av rengöringsmedel i varje enhet. Systemet tillhandahåller en exakt metod för att styra och mäta mängden rengöringsmedel som används i din anläggning.

Spara mer än bara tid och pengar

Det finns också ett antal indirekta fördelar som kan förbättra kvaliteten i -verksamheten och minska den totala ägandekostnaden

  • Minskad risk för belastningsskador hos personalen
  • Utrymmesbesparande eftersom förvaringsvolymen för rengöringsmedel minskas och begränsas
  • Reducerad miljöpåverkan genom mindre avfall från förpackningar och rengöringsmedel
  • Minskad risk att blanda ihop kemikalier, och minskad risk för spill
  • Personalen exponeras inte för farliga kemikalier i lika hög utsträckning
  • Mer tidseffektivt med automatiserad systemhantering. 

Animeringen nedan förklarar hur Clean Management Systems (CMS) kan hjälpa dig varje dag. 

Hur mycket skulle du kunna spara?

Kontakta din lokala Getinge-representant för att få en översikt över hur mycket du sparar genom att byta ut din manuella hantering av rengöringsmedel mot Getinge Clean Management System.

Relaterade artiklar

  • Sterilgodshantering

Sju vanliga frågor och svar om att bygga en sterilavdelning

Förbättra patientsäkerheten genom att minska risken för kontamination. Allt börjar med en genomtänkt projektplanering och en anpassad sterilavdelningsdesign som förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna för instrumenthantering. Ta reda på de viktigaste frågorna som behöver besvaras.

Läs mer

  • Sterilgodshantering

Automatiserade lösningar för sterilcentraler

Automatiserade lösningar för in- och urlastning maximerar effektiviteten vid rengöring, desinfektion, sterilisering och transport av instrument. Det är speciellt användbart när plats är en bristvara och en begränsad personalstyrka inte kan avvara den tid det tar att flytta varje diskvagn eller instrumentkorg till rätt plats.

Läs mer

  • Operationssal
  • Sterilgodshantering

Infektionskontroll

Varje år drabbas hundratals miljoner människor över hela världen av en vårdrelaterad infektion (HAI, Healthcare Associated Infection). God kontroll av infektioner är en grundförutsättning för god hälso- och sjukvård på sjukhuset.

Läs mer