You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Getinge Infection Control

Infektionskontroll
på vårdinrättningar

Ämne

Infektionsbekämpning samt rengöring och desinfektion inom hälso- och sjukvård

Varje år drabbas hundratals miljoner människor över hela världen av en vårdrelaterad infektion (HCAI, HAI eller nosokomial infektion).

En vårdrelaterad infektion är en infektion som patienten drabbats av under sin vistelse på ett sjukhus eller annan vårdinrättning, och som patienten inte hade eller hade inkuberats med vid inskrivningen. I västvärlden drabbas cirka 8 % av patienterna som skrivs in på ett sjukhus av en infektion. I utvecklingsländer är siffran högre.

Vad orsakar infektioner?

Infektioner orsakas av olika mikroorganismer som är väldigt vanliga i vår miljö. De flesta av dem är ofarliga, eller till och med bra för människan, men patienter inom hälso- och sjukvården är vanligtvis mer benägna att få en infektion från de farliga varianterna. Det är kopplat till förekomst av underliggande sjukdomar och/eller andra faktorer som försvagat patientens immunförsvar.

Bakterier

Bakterier förökar sig genom att dela på sig, och de kan vara antingen icke-patogena (ofarliga) eller patogena (orsakar smittsamma sjukdomar). Vissa bakterier kan bilda högresistenta endosporer som endast kan inaktiveras eller avdödas under sterilisering. Bakterier orsakar smittsamma sjukdomar som kolera, mjältbrand, spetälska, böldpest, sepsis och MRSA.

Virus

Ett virus är enkelt uppbyggt och klassificeras inte som en hel cell. För att viruset ska kunna föröka sig måste det infektera en annan cell. Med hjälp av den infekterade cellens DNA eller RNA kan viruset dela sig och föröka sig. Virus kan orsaka virala infektioner som vanlig förkylning, rabies, smittkoppor, mässling, HIV, polio, SARS och influensa, bland annat.

Mikroskopiska svampar

Mikroskopiska svampar är mer utvecklade än bakterier och virus. De är ungefär 20 gånger större än bakterier. De flesta patogena svampar måste förekomma i stort antal för att kunna orsaka en infektion, och ofta krävs det att personens immunförsvar är nedsatt. Candidiasis är namnet på ett antal olika svampinfektioner, som orsakas av en jästtyp som heter Candida. Candida orsakar exempelvis torsk, jästinfektioner på/i könsorgan och nagelsvamp.

Protozoer

Protozoer är encelliga organismer med ett djurliknande beteende och är en av de mest utvecklade mikroorganismerna. Protozoer orsakar sjukdomar som malaria, kryptosporidios och sömnsjuka.

Prioner

Prioner är infekterade partiklar som består av enbart protein. Prionsjukdomar orsakas av att ett protein antar en felaktig form, som sedan fungerar som en mall när den går in i friskt protein och förändrar det för att föröka sig. Prioner är väldigt svåra att inaktivera, och WHO rekommenderar att man kombinerar åtminstone två metoder för inaktivering av prioner (rengöring och sterilisering). Prioner orsakar galna kosjukan (BSE), och när människor smittas kallas den Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Barriärprincipen

 

Målet med infektionskontroll är att minska förekomsten av ämnen som orsakar infektioner.

Getinge rekommenderar konceptet med tre zoner/två barriärer när det är logistiskt möjligt.
Den första barriären förhindrar korskontamination av gods som sprids av personalen, och den andra barriären förhindrar att rent och sterilt gods blandas ihop.
Zonerna separeras av diskdesinfektorer och autoklaver med genomräckning. Orena föremål kommer till mottagningsområdet i samma instrumentkorgar, korgar eller containrar som de levererades i.  Efter en visuell inspektion kommer föremålen antingen att lastas i diskdesinfektorer med genomräckning eller rengöras manuellt genom blötläggning och sedan föras in i diskdesinfektorn.

Det rena och desinficerade godset lastas ur när det kommer till området för sortering, inspektion och packning. När det har sorterats, inspekterats och packats är godset redo för sterilisering.  Efter sterilisering förvaras godset på ställ eller vagnar för vidare transport inom sjukhuset.

Läs mer om infektionsbekämpningens tre zoner

Rengöring

Rengöring anses vara det viktigaste steget i desinfektions- och steriliseringsprocessen för ett instrument eller utrustning. Syftet med rengöringen är att avlägsna synlig smuts och reducera biologiskt material och förbereda utrustningen för desinfektionsprocessen. 

Desinficering

Desinfektionsprocessen minskar antalet patogena mikroorganismer på instrumenten avsevärt genom att avlägsna och/eller avdöda dem. Bakteriesporer avdödas inte nödvändigtvis av desinfektion, men antalet kan minskas tack vare rengöringsprocessen.

Sterilisering

Sterilisering innebär att alla former av mikrobiologiskt liv, inklusive bakterier, virus och sporer, förstörs fullständigt. För att steriliseringen ska vara effektiv måste den föregås av rengöring, då främmande material avlägsnas från föremålet, och desinfektion, då patogena mikroorganismer reduceras till en nivå som inte skadar människors hälsa.

Följ WHO:s standarder

Syftet med handboken ”Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities” är att tillhandahålla råd om hur man förbättrar standarderna för vårdinrättningars steriliseringsprocesser över hela världen.

Relaterade artiklar

  • Sterilgodshantering

Sju vanliga frågor och svar om att bygga en sterilavdelning

Förbättra patientsäkerheten genom att minska risken för kontamination. Allt börjar med en genomtänkt projektplanering och en anpassad sterilavdelningsdesign som förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna för instrumenthantering. Ta reda på de viktigaste frågorna som behöver besvaras.

Läs mer

  • Sterilgodshantering

Automatiserad hantering av rengöringsmedel

Getinge Clean Management System (CMS) är ett centralt doseringssystem som kan anslutas till diskdesinfektorer, ultraljudsrengörare och manuella rengöringsstationer i vård- och labbmiljöer, som ett sätt att se till att rätt mängd rengöringsmedel bibehålls i var och en av avdelningens enheter.

Läs mer

  • Sterilgodshantering

Automatiserade lösningar för sterilcentraler

Automatiserade lösningar för in- och urlastning maximerar effektiviteten vid rengöring, desinfektion, sterilisering och transport av instrument. Det är speciellt användbart när plats är en bristvara och en begränsad personalstyrka inte kan avvara den tid det tar att flytta varje diskvagn eller instrumentkorg till rätt plats.

Läs mer