Välj region
Bekräfta

Efter operation och förrengöring

Orena föremål från operationssalar, vårdavdelningar och andra avdelningar anländer till mottagningsområdet. Efter en visuell inspektion kan föremålen placeras direkt på instrumentgaller och laddas i diskdesinfektorerna. Instrumenten kan också rengöras manuellt genom blötläggning, avspolning med rengöringspistol och/eller ultraljudsrengöring innan de placeras i diskdesinfektorn. 

Från rengöring och desinfektion till inspektion och förpackning

Det rena och desinficerade godset anländer till området för sortering, inspektion och paketering. Godset kan lastas ur manuellt eller med ett automatiskt system. Så snart det har sorterats, inspekterats och förpackats är godset redo för sterilisering.

Sterila instrument – klara att användas igen

När godset är sterilt igen kan det förvaras i ett särskilt förvaringsutrymme tills det tas fram inför nästa användningstillfälle eller transporteras direkt till nästa operation där man väntar på att det ska komma i tid.

Ambulatoriska kirurgiavdelningar (ASC)

Kliniker och ambulatoriska kirurgiavdelningar har unika behov. Det är därför Getinge har byggt upp ett team av erfarna projektspecialister som kan hjälpa dig att utforma en effektiv anläggning med högkvalitativ medicinsk utrustning. Vi använder vår expertis för att bygga nya eller nyutrustade anläggningar som uppfyller dina unika behov.

Hållbarhet

I samarbete med kunder över hela världen har vi skapat en handbok om Hur sterilgodshantering kan göras mer hållbar. Vi har noga lyssnat på kundernas tankar och erfarenheter av hållbarhet inom sterilgodshantering för att tillhandahålla kundcentrerad och konkret kommunikation.

Download Sustainability handbook

Download the Sustainability Handbook

Utforska våra produkter

Hitta rätt produkter och lösningar för dig

Underkategorier

Underkategorier

Underkategorier