Wybierz region
Wyślij

3 główne przyczyny zanieczyszczeń krzyżowych w zakładach ochrony biologicznej

Tematy
Laboratoria badawcze
Top 3 Causes of Cross Contamination in Biosafety Facilities
Tematy
Laboratoria badawcze
Subskrybuj

Bądź na bieżąco! Subskrybuj najnowsze artykuły

3 główne przyczyny zanieczyszczeń krzyżowych w zakładach ochrony biologicznej

Szereg incydentów w laboratoriach CDC obejmujących przypadkowe przeniesienie żywych szczepów wąglika na niższy poziom ochrony przed zanieczyszczeniem, podkreśla znaczenie odpowiednich praktyk dotyczących bezpieczeństwa i odpowiednio konserwowanych urządzeń. W przeciwieństwie do zanieczyszczeń krzyżowych w innych laboratoriach, które zwykle prowadzą do fałszywych wyników badań naukowych, zanieczyszczenia w obiektach BSL-3 lub BSL-4 mogą prowadzić do zagrażającej życiu epidemii.

Standardowa ocena ryzyka wskazała trzy główne rodzaje zanieczyszczeń krzyżowych specyficzne dla obiektów BSL-3 i BSL-4.

  • Proces został przerwany
  • Nieszczelność uszczelki
  • Niewłaściwy transfer materiałów

Zrozumienie potencjalnych naruszeń podczas wspólnych procedur laboratoryjnych pomaga kierownikom ośrodków skuteczniej zapobiegać zanieczyszczeniom krzyżowym w środowiskach BSL-3 i BSL-4.

Jakie są przyczyny zanieczyszczeń?

Wiele zakładów BSL-3 i BSL-4 wykorzystuje autoklawy do odkażania różnych materiałów badawczych przed ich usunięciem lub transferem z jednego obszaru zamkniętego do drugiego.

W zakładach, w których używa się przestarzałych lub nieprawidłowo konserwowanych autoklawów, często występują dwa problemy. Problemy te mogą występować w połączeniu z główną przyczyną zanieczyszczenia krzyżowego w urządzeniach służących bezpieczeństwu biologicznemu, tj. transferem materiałów.

1. Wadliwy Sprzęt: Przerwanie Procesu

Przerwanie procesu jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania zanieczyszczeń krzyżowych. Jeśli cykl autoklawu zakończy się niepowodzeniem lub będzie niewystarczający do pełnego odkażenia potencjalnych czynników zakaźnych, żywe szczepy mogą być przenoszone pomiędzy zamkniętymi obszarami. Ten rodzaj zanieczyszczenia krzyżowego jest zwykle spowodowany przez wadliwe lub niewłaściwie konserwowane urządzenie. Zanieczyszczenie krzyżowe może również wystąpić w przypadku nieodpowiedniej specyfikacji autoklawów podczas instalacji. Aby spełnić wymagania w zakresie odkażania dla określonych zastosowań i zgodności z przepisami, autoklawy muszą spełniać niezbędne kryteria.

2. Niewłaściwy sprzęt: Nieszczelność uszczelki

Drugą częstą przyczyną zanieczyszczenia krzyżowego jest wadliwe uszczelnienie. Zakłady BSL-4 muszą wdrożyć zintegrowaną barierę biologiczną z autoklawami przelotowymi. Jeżeli uszczelnienie jest niewystarczające dla obsługiwanych materiałów lub ma wyciek, możliwe jest zanieczyszczenie krzyżowe pomiędzy zamkniętymi obszarami.

3. Główny problem: Transfer Materiałów

Transfer materiałów jest najczęstszą przyczyną zanieczyszczeń krzyżowych w zakładach ochrony biologicznej. Prawidłowo zaprojektowane autoklawy w konfiguracjach przelotowych są wyposażone w blokady drzwi, zapewniające prawidłowy przepływ materiału, umożliwiając otwarcie tylko jednych drzwi na raz i dopiero po zakończeniu całego cyklu odkażania. Jeśli niesprawny lub przestarzały autoklaw umożliwia otwarcie obu drzwi jednocześnie, możliwe jest bezpośrednie zanieczyszczenie krzyżowe pomiędzy dwoma zamkniętymi obszarami.

Rozwiązanie

Cross Contamination Whitepaper

Jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego w zakładach ochrony biologicznej, ważną kwestią jest wiedza związana ze stosowaniem autoklawów. W najnowszym opracowaniu technicznym szczegółowo omówiono wdrożenie autoklawów w zakładach BSL-3 i BSL-4 w celu poprawy bezpieczeństwa biologicznego.

Get the white paper

Download the white paper

Powiązane artykuły