Wybierz region
Wyślij

5 czynników bezpiecznego przenoszenia materiałów w zakładach BSL-3 i BSL-4

Tematy
Laboratoria badawcze
Factors for Safe Material Transfer in BSL-3 and BSL-4 Facilities
Tematy
Laboratoria badawcze
Subskrybuj

Bądź na bieżąco! Subskrybuj najnowsze artykuły

5 czynników bezpiecznego przenoszenia materiałów w zakładach BSL-3 i BSL-4

Niedawne incydenty w najbardziej prestiżowych laboratoriach na świecie — BSL-3 i BSL-4 — świadczą o tym, że nieprzestrzeganie odpowiednich protokołów może mieć bardzo poważne skutki.

Transfery prowadzące do wypadków

W 2014 roku amerykańskie centra kontroli i zapobiegania chorobom (CDC) odnotowały szereg incydentów, co było jedną z najgorszych serii w historii organizacji — zgłoszono trzy incydenty związane z bezpieczeństwem biologicznym w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Pracownicy trzech laboratoriów CDC byli potencjalnie narażeni na kontakt z żywymi bakteriami Bacillus anthracis (laseczki wąglika) podczas rutynowego przenoszenia próbek wąglika z zakładu BSL-3 do badań w dwóch zakładach BSL-2. Według raportu o incydentach CDC ustalono, że zakład BSL-3 nie zdołał całkowicie dezaktywować próbek. Zakłady BSL-2 nie były prawidłowo wyposażone w zakresie przechowywania żywych szczepów wąglika. W oczekiwaniu na dalsze badanie tego incydentu i laboratoryjnych praktyk dotyczących transportu, wstrzymano przenoszenie czynników zakaźnych z laboratoriów CDC BSL-3 lub BSL-4.

Agencja CDC próbowała zapobiec kolejnym naruszeniom bariery ochronnej poprzez wprowadzenie nowych protokołów bezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników. Po incydencie z wąglikiem pojawiły się protokoły, które działały zaledwie kilka miesięcy. W grudniu 2014 r., podobny incydent wydarzył się w laboratorium BSL-4 z wirusem Ebola. Uważa się, że próbka zawierająca żywy wirus została przypadkowo przeniesiona do laboratorium o niższych standardach bezpieczeństwa biologicznego, a pracownik obsługujący próbkę przed powrotem do normalnego funkcjonowania, musiał poddać się 21-dniowej obserwacji pod kątem objawów zakażenia wirusem Ebola. Okazało się, że próbka nie zawierała żywego wirusa, jednakże naruszenie to mogło doprowadzić do katastrofalnego w skutkach wybuchu epidemii i było spowodowane nieskutecznymi technikami szkoleniowymi.

Ocena ryzyka w procedurach operacyjnych

W przypadku jednego z incydentów dotyczących wąglika CDC pracownicy nie stosowali odpowiednich środków ochrony indywidualnej (PPE) podczas pracy z potencjalnymi żywymi szczepami, mimo iż jest to wymagane przez standardowe procedury laboratoryjne. Niezbędne jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie błędów związanych ze szkoleniami pracowników oraz innych czynników ryzyka w celu ochrony przed przyszłymi incydentami. Ciągłe dokonywanie ocen ryzyka w zakładzie może pomóc w identyfikacji procedur lub procesów, które mogą prowadzić do narażenia lub uwolnienia potencjalnych patogenów, a także pomóc w określeniu działań naprawczych, które należy podjąć.

Aby zapobiec takim wypadkom, wszystkie laboratoria powinny uwzględnić pięć czynników mających kluczowe znaczenie dla bezpiecznego transportu.

1. Przeglądy i Konserwacja

Niewłaściwa konserwacja była główną przyczyną incydentu z wąglikiem CDC. Autoklawy służą jako główna linia obrony przed zanieczyszczeniem krzyżowym pomiędzy zamkniętymi obszarami. W przypadku nieprawidłowej konserwacji mogą one nie odkazić całkowicie próbek przeznaczonych do przeniesienia. W przypadku przenoszenia wąglika CDC niewłaściwie konserwowany autoklaw tylko częściowo zneutralizował żywe szczepy wąglika, które następnie zostały przeniesione do innych ośrodków. Takim przypadkom można było zapobiec, stosując odpowiedni harmonogram przeglądów okresowych i konserwacji w zakładzie.

2. Prawidłowe zarządzanie ściekami

Nieodpowiednia konserwacja nie tylko zagraża pracownikom zakładu, ale może również mieć wpływ na otoczenie. W przypadku nieprawidłowej konserwacji autoklawu może dojść do nieskutecznego odkażania ścieków, co z kolei może doprowadzić do naruszenia bariery ochronnej. Testy i serwisowanie systemów autoklawu i systemu ścieków mogą zapewnić odpowiednie odkażanie ścieków i ich bezpieczne uwolnienie.

3. Integralność bariery ochronnej

Bariery ochronne również muszą być stale konserwowane i testowane w celu zapobiegania wyciekom na portach transferowych. Większość zakładów przeprowadza codzienne testy szczelności, ale aby zachować szczelność, bariera ochronna musi być prawidłowo zintegrowana z otoczeniem. Konfiguracje sterylizatorów przelotowych mają szczelne bariery ochronne zintegrowane z otaczającymi ścianami, zapewniając zgodność z wymaganiami laboratoryjnymi, w tym BSL-4.

4 i 5. Dwa najważniejsze czynniki umożliwiające bezpieczny transfer

Dwa końcowe i najważniejsze czynniki dotyczące bezpiecznego transferu materiałów dotyczą kontroli przepływu i integralności procesów w laboratorium, ale niosą ze sobą szereg dodatkowych zagadnień, które są istotne dla zmniejszenia liczby incydentów laboratoryjnych. Dowiedz się, jak zmniejszyć liczbę incydentów, pobierając nasze opracowanie techniczne „Najlepsze praktyki dotyczące poprawy bezpieczeństwa biologicznego podczas transferu” i dowiedz się więcej o kontroli przepływu, integralności procesów oraz innych kluczowych obszarach wymagających poprawy w zakresie bezpieczeństwa biologicznego.

Pobierz opracowanie techniczne

Powiązane artykuły