Wybierz region
Wyślij

4 filary skutecznego czyszczenia sprzętu laboratoryjnego

Tematy
Laboratoria badawcze
The 4 Pillars of Successful Labware Cleaning
Tematy
Laboratoria badawcze
Subskrybuj

Bądź na bieżąco! Subskrybuj najnowsze artykuły

4 filary skutecznego czyszczenia sprzętu laboratoryjnego

Czysty sprzęt laboratoryjny to kluczowy element wyposażenia każdego laboratorium, ponieważ wszelkie skażenie może prowadzić do fałszywych wyników badań i kosztownych ponownych testów.

Standardowe protokoły mycia laboratoryjnego ustalane są przez zrównoważenie czynników cyklu Sinnera, co zapewnia szybkie, dokładne i ekonomiczne czyszczenie szkła laboratoryjnego. Cykl Sinnera to właściwie równanie składające się z czterech czynników: działania mechanicznego, działania chemicznego, temperatury i czasu.

1. Usuwanie zanieczyszczeń

Współczynnik mechaniczny odnosi się do fizycznego usuwania zanieczyszczeń. W procesach mycia ręcznego współczynnik ten osiąga się przez szorowanie przy użyciu gąbek lub szczotek, natomiast mycie automatyczne odbywa się poprzez czyszczenie mechaniczne za pomocą dysz wtryskowych, obrotowych ramion natryskowych i innych urządzeń manipulacyjnych.

2. Wybór detergentu

Detergenty, kwasy i zasady oraz inne roztwory czyszczące mieszczą się w zakresie współczynnika chemicznego. Rodzaj stosowanej substancji chemicznej zależy od rodzaju zanieczyszczenia i składu materiału, z którego jest wykonany sprzęt laboratoryjny. Niektóre detergenty wymagają dodatkowych procedur bezpieczeństwa dla operatorów w procesach ręcznych. Automatyczne myjnie laboratoryjne wyposażone są w funkcję dokładnego dozowania zapewniającą bezpieczne i dokładne cykle mycia.

Chociaż z definicji współczynniki czasu i temperatury są dość proste, to w zależności od procesów mycia oba czynniki są bardzo zróżnicowane.

3. Temperatura

W procesach ręcznych, w ramach zatwierdzonych standardowych procedur operacyjnych, kontrolowanie procesu może być trudniejsze, ponieważ temperatura wody może się zmieniać w zależności od osobistych preferencji. Automatyczne myjnie laboratoryjne można zaprogramować w szerokim zakresie temperatur mycia, aby zapewnić skuteczne, dokładne i powtarzalne procesy czyszczenia. Wiele automatycznych systemów myjących może także obejmować wysokotemperaturowe płukanie końcowe i suszenie w celu zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych do dekontaminacji.

4. Określanie optymalnego czasu cyklu

Czas cyklu mycia zależy od ilości zanieczyszczonego materiału, gęstości materiału przylegającego do sprzętu laboratoryjnego oraz czasu, przez jaki chemiczne środki powierzchniowo czynne przenikają przez zanieczyszczenie, tak aby działanie mechaniczne było jak najbardziej skuteczne. W porównaniu z myciem ręcznym automatyczne myjnie zwiększają wydajność i upraszczają proces standaryzacji cykli mycia.

Zrównoważone Proporcje

Wszystkie współczynniki równania cyklu Sinnera muszą być zrównoważone, aby uzyskać idealny roztwór czyszczący. Każdy czynnik jest zmienny i może być łączony w różnych proporcjach w zależności od rodzaju zanieczyszczenia i jego stopnia, konfiguracji sprzętu laboratoryjnego i standardowych preferencji dotyczących działania.

Procesy ręczne utrudniają zrównoważenie proporcji, ponieważ czynniki w tym równaniu są subiektywne i trudniejsze do kontrolowania i powtarzania. W zautomatyzowanych procesach mycia to równanie staje się nieodłącznym standardem w cyklu mycia. W odróżnieniu od mycia ręcznego, które może być obarczone błędem człowieka, automatyczne myjnie laboratoryjne zapewniają jednolite, powtarzalne wyniki dzięki dokładnemu zrównoważeniu i utrzymaniu czynników składających się na cykl Sinnera.

Pobierz opracowanie techniczne

Manual vs. automated labware washing: Labware washing techniques and the Sinner’s Circle.

Dowiedz się więcej na temat odpowiedniego wyważenia cyklu Sinnera i dlaczego zautomatyzowane mycie może zapewnić skuteczne czyszczenie sprzętu laboratoryjnego. Pobierz opracowanie techniczne „Mycie sprzętu laboratoryjnego — ręczne czy automatyczne: Techniki mycia sprzętu laboratoryjnego i cykl Sinnera”.

Get the white paper

Download the white paper

Powiązane artykuły