You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Utdelning och notering av Arjo

Getinge offentliggjorde den 18 oktober 2016 avsikten att dela ut dotterbolaget Arjo till Getinges aktieägare samt att notera Arjo på Nasdaq Stockholm.

Förberedande arbete har som kontinuerligt kommunicerats fortlöpt enligt plan. Styrelsen för Getinge har en 10 november, 2017 föreslagit att aktieägarna i Getinge, vid en extra bolagsstämma den 4 december 2017, beslutar att dela ut samtliga aktier i Arjo till aktieägarna i Getinge. Första dag för handel med Arjos aktier förväntas vara den 12 december 2017.

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik, samt förebyggande av trycksår och ventrombos hjälper vi vårdpersonal i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har över 5 900 anställda världen över och kunder i över 60 länder. Försäljningen uppgick till cirka 8 miljarder kronor 2016.

Allt vi gör, gör vi med människan i fokus.

Information om extra bolagsstämma, 4 december 2017.