Välj region
Bekräfta
Mattias Perjos

Mattias Perjos

VD och koncernchef

Född 1972

- Civilingenjör, industriell ekonomi
- Svensk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2017
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 80 000 B-aktier

Tidigare erfarenhet

Mattias Perjos har haft ledande befattningar inom Coesia 2012–2017, däribland VD för Coesia IPS Division och Coesia International. Dessförinnan var han VD för Flexlink 2006–2016 där han började sin karriär 1998 och bland annat även var affärsområdeschef under åren 2003–2006.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i EUROAPI S.A., Medlem i Internationella Handelskammarens (ICC) överstyrelse

Lars Sandström

Lars Sandström

Chief Financial Officer

Född 1972

- Civilekonom
- Svensk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2017
- Aktieinnehav (eget och närståendes):  14 359 B-aktier

Tidigare erfarenhet

Lars Sandström har tidigare varit Senior Vice President Group reporting, Tax & Control för AB Volvo (2015–2017). Han har haft ett flertal seniora positioner inom Scania så som Vice President Financial Services, Head of Group Financial
reporting samt Head of Group Reporting & Control. Mellan 2010–2012 var han CFO för Swedish Orphan Biovitrum AB.

Anna Romberg

Anna Romberg

Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance

Född 1979

- Ekonomie doktor med inriktning på Corporate Governance och Compliance, Civilekonom
- Finsk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2020
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 5 500 B-aktier

Tidigare erfarenhet

Anna Romberg har varit verksam inom VP Ethics and Compliance för Cargotec Oyj och har haft ett flertal roller inom bolagsstyrning och compliance inom Telia Company AB. Hon har även bistått ett flertal globala företag på konsultbasis gällande bolagsstyrning och compliance. Hon är en av grundarna av Nordic Business Ethics Initiative.

Andra uppdrag

Styrelseordförande North House, Styrelsemedlem UN Global Compact Network Sweden

Elin Frostehav

Elin Frostehav

President Acute Care Therapies

Född 1982

- Master of Science Program inom industriell teknik och förvaltning
- Svensk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2019
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 880 B-aktier

Tidigare erfarenhet

Elin Frostehav var fram till mars 2022 Vice President Critical Care, ett  produktområde inom Acute Care Therapies på Getinge. Hon har tidigare haft flera ledande globala positioner i Semcon inom produktutveckling och digitalisering. Före Semcom hade hon olika roller inom FlexLink. 

Eric Honroth

Eric Honroth

President Life Science

Född 1971

- Kandidatexamen i Business & Marketing
- Amerikansk medborgare
- Anställd sedan 2018
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 150

Tidigare erfarenhet

Eric Honroth var fram till mars 2022 President för säljregionen North America inom Getinges globala säljorganisation. Han har mer än 20 års erfarenhet av globala ledarskapsroller inom medicintekniska företag så som Becton Dickinson,
CareFusion och Abbott Vascular. 

Stéphane Le Roy

Stéphane Le Roy

President Surgical Workflows

Född 1977

- Civilekonom Ingenjörsexamen från Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Frankrike
- Fransk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2012
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 3 800 B-aktier

Tidigare erfarenhet

Stéphane Le Roy har senast varit ansvarig för säljregionen South West Europe inom Getinges globala säljorganisation. Han började på Getinge 2012 som landschef för Infection Control i Frankrike. Mellan 2006 och 2012 var han affärsområdeschef för CT scanners för Siemens Healthcare i Frankrike. Innan dess har han haft ett flertal produktchefspositioner samt logistikuppdrag inom området för medicinsk bildbehandling inom GE Healthcare.

 

Magnus Lundbäck

Magnus Lundbäck

Executive Vice President, Human Resources

Född 1969

- Ekonomie doktor med inriktning på strategi och organisation, samt Teknologie licentiat.
- Svensk medborgare.
- Anställd inom Getinge sedan 2017.
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 3 842 B-aktier.

Tidigare erfarenhet

Magnus Lundbäck var tidigare SVP Human Resources & Sustainability för Gunnebokoncernen. Dessförinnan var han Executive Vice President Human Resources and Sustainability för Getinge samt Vice President Human Resources hos Volvo Car Corporation.

Carsten Blecker

Carsten Blecker

Chief Commercial Officer

Född 1966

- Med. dr. dental, Ekonomie doktor
- Tysk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2014
- Aktieinnehav (eget och närståendes): 5 000 B-aktier

Tidigare erfarenhet

Carsten Blecker var tidigare President för säljregionen EMEA inom Getinges globala säljorganisation. Dessförinnan var han ansvarig för EMEA för Biomets Dental Business. Han har även haft positioner inom McKinsey & Company, Kimberly-Clark Healthcare EMEA, Medtronic EMEA och Palex Medical. 

Joanna Engelke, EVP Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs

Joanna Engelke

Executive Vice President Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs

Född 1960

– MBA samt kandidatexamen i stadsvetenskap
– Amerikansk medborgare
– Anställd inom Getinge sedan 2022
– Aktieinnehav (egna och närståendes): Inga

Tidigare erfarenhet 

Joanna Engelke har en gedigen erfarenhet från områden inom regulatorisk hälsovård i internationella företag. Hon har tidigare haft roller som Head of New Ventures & Chief Quality Officer för JUUL Labs, Senior Vice President Global Quality & Regulatory Affairs för Boston Scientific Corporation, Managing Director för Holloran Consulting Group samt Portfolio CEO, Biospecific för
PureTech Ventures.

Agneta Palmér

Executive Vice President Operational Services

Född 1978

- Ekonomie magisterexamen
- Svensk medborgare
- Anställd inom Getinge sedan 2018
- Aktieinnehav (egna och närståendes): Inga

Tidigare erfarenhet
Agneta Palmér var fram till augusti 2022 Vice President Corporate Control inom Getinge. Hon har tidigare haft ledande positioner inom ekonomi i Volvokoncernen och dessförinnan arbetat som managementkonsult med fokus på verksamhetsutveckling, processoptimering och finansiell styrning.

    

    

Ledningsgruppens arbete

Det är VD & koncernchefens ansvar att implementera och säker­ställa att de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen kommer överens om genomförs samt att en effektiv intern styrning och kontroll upprätthålls. VD & koncernchef ansvarar även för att lämna rapporter vid styrelsemötena och att kontinuerligt hålla styrelsen och dess ordförande uppdaterade gällande Getinges finansiella ställning, utveckling, risker och möjligheter. VD & koncernchefs roll, ansvarsområden och be­fogenheter beskrivs närmare i instruktionen för den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering

Getinges VD & koncernchef stöds i bedrivandet av Getinges verksamhet av Getinges koncernledning. Koncernledningen består av chefer för affärsområdena, chefen för den globala säljorganisationen och chefer för de koncerngemensamma supportfunktionerna.

Getinges koncernledning träffas minst sex gånger per år för att fastställa och följa upp strategiska planer, affärsplaner och resultat, större projekt, frågor eller förfrågningar som ska behandlas av styrelsen för beslut, risker och samordning av andra frågor av strategisk natur eller koncernövergripande betydelse, inklusive hållbarhetsfrågor samt kvalitetsregulatoriska frågor.

Vid koncernledningens möten avrapporteras det även från de andra forumen på koncernledningsnivå, vilka är beredande.

VD & koncernchef delegerar roller och ansvarsområden till koncernledningen, som sedan strukturerar sina egna ledningsgrupper och säkerställer att strategiska frågor, ledarskap, produktkvalitet och hållbarhetsfrågor integreras i verksamheten.