You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Key benefits of Heliox with Servo

Hjälper patienterna att andas lättare

För att hjälpa patienter som lider av obstruktiva lungsjukdomar kan du erbjuder vi nu Heliox-behandling som tillval på Servo-u-, Servo-u MR- och Servo-n -ventilatorer. Heliox är en blandning av helium och syre som tack vare sin låga densitet underlättar laminärt flöde och minimerar luftvägstrycket. Detta bidrar till att underlätta andningsarbetet hos patienter med blockerade luftvägar, t.ex. vid astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). [1]

*Det är möjligt att den Servo-ventilator och/eller ventilatoralternativ som presenteras på denna sida inväntar godkännanden för att marknadsföras i ditt land. Vänligen kontakta din Getinge-representant för mer information. 

Servo-n Neonatal Ventilator comes with a pediatric option (PICU)

Säker och mångsidig behandling

Många olika patienter kan behandlas med Heliox – allt från spädbarn till vuxna, för alla invasiva och icke-invasiva ventilationslägen, samt även vid högflödesbehandling. I kombination med den integrerade Aerogen-nebulisatorn används ofta Heliox som adjuvant behandling i väntan på att konventionella farmakologiska behandlingar påbörjas.

bronchial tree in patients with obstructive lung disease

Exempel på kliniska fördelar

 • Minskat luftvägsmotstånd Heliox minskar luftflödesmotståndet i bronkträdet hos patienter med obstruktiv lungsjukdom. [2],[3],[4]
 • Underlättar andningsarbetet Heliox låga densitet förbättrar utandningsflödet och minskar motståndet vid andning genom att omvandla densitetsberoende turbulent luftflöde i luftvägarna till laminärt flöde.[4]
Aerosol nebulizer Getinge Servo ventilator

Nebulisering och Heliox-behandling

Heliox förbättrar utfällningen av aerosol och tillför upp till 50 % mer läkemedel – främst på grund av att heliums densitet är lägre än luft och syre, och denna lägre densitet innebär mindre gasturbulens och mindre förlust av aerosolpartiklar i slangarna och i patientens luftvägar.[3],[4],[5],[6]

Adjunctive Heliox therapy

Tilläggsbehandling under 70 års tid

Under de senaste 70 åren har Heliox använts som tilläggsbehandling för att övervinna problem med luftomsättning och har visat sig vara en säker behandling. Heliox låga densitet gör den mer flytande under tillstånd eller turbulens, vilket främjar ett mer laminärt flöde och hjälper patienterna att andas lättare.

Heliox therapy promotes a smoother airflow and easier work of breathing in a typical asthma patient

Hur Heliox-behandling främjar bättre laminärt flöde med mindre turbulens.

I illustrationen ovan kan du se hur behandlingen med Heliox främjar ett jämnare luftflöde och underlättar andningsarbetet hos en typisk astmapatient. Till vänster – lägg märke till det turbulenta luftflöde som uppstår i den astmatiska luftvägen vid inandning av luft/syrgas. Till skillnad mot detta ser vi till vänster hur Heliox förbättrar det laminära andningsflödet med mindre turbulens.

Heliox option can be integrated into your Servo ventilators

Nytt personligt anpassat behandlingsalternativ

Heliox kan integreras i dina Servo-ventilatorer som ett tillval för att erbjuda dig ännu fler behandlingsalternativ för mer personligt anpassad ventilation. Du kan snabbt och enkelt växla mellan luft och Heliox under ventilation utan att passera via standby, vilket sparar tid och höjer komforten för patienten.

Servo ventilator screen Heliox

Säker, pålitlig och lätt att använda

Vid byte av gas från luft och O2 till Heliox och tillbakajusteras volym- och CO2-övervakning samt flödestillförsel automatiskt av ventilatorns automatiska gasidentifiering. Tillförsel av Heliox bekräftas av ” HeO2”-symbolen på skärmen. O2-koncentrationen justeras enkelt mellan 21 % och 100 % och informationstexter underlättar administrering av Heliox i alla lägen.

Servo ventilators makes Heliox therapy cost effective to use

Kostnadseffektiv metod

Din förmåga att avvänja patienter med fler alternativ kommer att stödja ett bättre kliniskt resultat. Dessutom gör den låga gasförbrukningen i Servo-ventilatorer att Heliox-behandlingen är kostnadseffektiv att använda. Heliox-behandlingen kan läggas till i dina Servo-u-, Servo-u MR- eller Servo-n-ventilatorer. Lägg dock märke till att Heliox-behandling inte är tillgänglig i patientkategorin neonatal.

Key benefits of Heliox with Servo

Väsentliga fördelar då Heliox används med Servo

 • Minimerar luftvägsmotståndet tack vare laminärt flöde
 • Kostnadseffektivt tack vare låg gasförbrukning
 • Kan kombineras med alla ventilationslägen, från invasiv till NIV, högflödesbehandling och nebulisering
 • Snabb och enkel växling mellan Heliox och luft under ventilation
 • Justerbar O2-koncentration, 21 %–100 %

Servo-u Ventilator

Servo-u gives you many options for personalized lung protection and weaning. All are easy to understand, implement and use, making it simple to integrate advanced personalized ventilation strategies into your daily patient care. *The Servo ventilator and and/or ventilator options presented on this page may be pending regulatory approvals to be marketed in your country. Contact your Getinge representative for more information.

Läs mer om Servo-u Mechanical Ventilator

Servo-u MR Conditional Ventilator

Ventilate all patient categories during MR scanning,from invasive and non-invasive ventilation to high-flow therapy.[1] *The Servo ventilator and and/or ventilator options presented on this page may be pending regulatory approvals to be marketed in your country. Contact your Getinge representative for more information.

Läs mer om Servo-u MR Conditional Ventilator

Servo-n Neonatal Ventilator

Help your neonates breathe, sleep and grow at every step of respiratory support with just one device

Läs mer om Servo-n Neonatal Ventilator

Alla referenser

 1. Herman J, Baram M. In the Midst of Turbulence, Heliox Kept Her Alive. Ann Am Thorac Soc. 2017.

 2. Leatherman JW. Mechanical ventilation for severe asthma. In: Tobin, MJ, ed. Principles and Practice of Mechanical Ventilation, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2013.

 3. Pilbeam SP, Barraza P, Raymond W, Timon B, Ivey C. Special techniques in ventilatory support. In: Pilbeam SP and Cairo JM ed. Mechanical Ventilation, 4th ed. St Louis: Elsevier;2006: 321-327.

 4. Fink J; Opportunities and Risks of Using Heliox in Your Clinical Practice; Respir Care 2006;51(6):651– 660.

 5. Bigham MT, Jacobs BR, Monaco MA et al; Helium/oxygen-driven albuterol nebulization in the management of children with status asthmaticus: a randomized, placebo-controlled trial; Pediatr Crit Care Med. 2010 May

 6. Alcoforado L, Brandão S, Rattes C et al; Evaluation of lung function and deposition of aerosolized bronchodilators carried by heliox associated with positive expiratory pressure in stable asthmatics: a randomized clinical trial; Respir Med. 2013