Relaterade artiklar

Den italienska erfarenheten: ett praktiskt råd

Professor Salvatore Grasso, chef för avdelningen för anestesi och återupplivning vid fakulteten för medicin och kirurgi vid universitetet Bari Aldo Moro Polyclinic, berättar sin historia om den värsta hälso- och sjukvårdssituationen i Italien. Titta på videon och se vad han själv upplevde under behandlingen av svårt sjuka patienter, som vid den här tiden infekterades av ett okänt virus.

Läs mer

Värdet av avancerad hemodynamisk övervakning

Beyond Basic – med avancerade hemodynamiska parametrar. Läs mer om parametrar för blodtryck, blodflöde, preload, afterload, kontraktilitet och parametrar för lungödem.

Läs mer

Snabb tolkning av hemodynamiska data

Hemodynamisk information är värdefull för läkare. Patienter som opereras gagnas alltid av noggrann övervakning. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

Läs mer

ARDS

Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Incidensen för ARDS varierar kraftigt.

Läs mer