Välj region
Bekräfta

Att förstå komplexa hemodynamiska tillstånd

Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient kan vara livsavgörande. Behandlingskonflikter uppstår ofta direkt vid IVA-patientens säng, där du behöver tillförlitlig information att stödja dig mot. En uppsättning tillförlitliga hemodynamiska parametrar kan hjälpa till att bestämma den bästa individuella behandlingen för dina patienter. [1] 

Hemodynamiska frågor att ställa

Övervakning minskar inte patientens mortalitet eller morbiditet i sig − det ger dock värdefull information som bör användas för att upprätta en behandlingsplan och tillämpa individanpassad målinriktad behandling av patienten så tidigt som möjligt. För att man ska kunna säkerställa en bred informationsgrund kan en rad parametrar tillhandahållas och användas som underlag för behandlingsbeslut.

Är patientens blodflöde tillräckligt?

Kontrollera CI, SVI

Är patientens preload optimal?

Kontrollera GEDI

Är patientens afterload optimal?

Kontrollera SVRI

Är patientens hjärtkontraktilitet optimal?

Kontrollera GEF/CFI, CPI, dPmx

Svarar patienten på volym?

Kontrollera SVV/PPV

Finns det risk för lungödem hos patienten?

Kontrollera ELWI

Vad är orsaken till lungödem?

Kontrollera PVPI

Individanpassad hemodynamisk övervakning uppvisar följande fördelar [1], [3]

Better outcomes through individualized hemodynamic management
Better outcomes through individualized hemodynamic management

Noggrann hantering av hjärtminutvolymen och dess determinanter kan vägleda läkare genom återupplivningsprocessen av kritiskt sjuka patienter. Anpassning av individuella rutiner för hemodynamisk övervakning leder till optimerade ingripanden och har potential att förbättra resultaten. [3] 

  1. 1. Goepfert M, et al., Individually Optimized Hemodynamic Therapy Reduces Complications and Length of Stay in the Intensive Care Unit: A Prospective, Randomized Controlled Trial. Anesthesiology 013;119(4):824-836.

  2. 2. Busse L, Davison D, Junker C, Chawla L. Hemodynamic Monitoring in the Critical Care Environment, Advances in Chronic Kidney Disease 2013

    https://doi.org/10.1053/j.ackd.2012.10.006
  3. 3. Yuanbo Z, Jin W, Fei S. et al. ICU management based on PiCCO parameters reduces duration of mechanical ventilation and ICU length of stay in patients with severe thoracic trauma and acute respiratory distress syndrome. Ann. Intensive Care 6, 113 (2016). https://doi.org/10.1186/s13613-016-0217-6