You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Oavsett var på Getinge du jobbar så sysslar du med att rädda liv. Det är rätt så fantastiskt.

Men den här typen av inflytande medför också ett stort ansvar.

Människor litar på att deras läkare gör det som är rätt för dem. På precis samma sätt behöver de kunna lita på oss – och vi måste leva upp till detta förtroende.

Förebild för branschen

Samhället som helhet och vår bransch sammanlänkas av policyer och rättsliga ramverk. Vår respekt för dem innebär att vi förstärker och bevarar våra relationer, vårt goda rykte och att vi kan fungera som förebild inom vår bransch.

Vi inser att alla inte direkt blir överförtjusta när de hör ordet ”policyer”. Men de är viktiga eftersom de ser till att vi kan göra vårt jobb.

Ansvarsfullt ledarskap

Alla vi på Getinge föregår med gott exempel vad gäller ledarskap inom medicinteknikbranschen – varje dag. Vi har avgett ett löfte om att alltid agera ärligt, rättvist och med största integritet. Att stödja och lära av varandra, dela med oss av information och samtidigt visa öppenhet och respekt för att värna om sekretess, integritet och information. Att upprätthålla högsta tänkbara standarder och att alltid ställa frågor och säga till om något verkar fel. Att ta hand om varandra. Att ta hand om vår värld. Och att gemensamt värna om våra intressenter, sträva efter en ny standard för vår bransch som säkerställer att medicinteknik fungerar som en orubblig och hållbar grund för framtidens hälso- och sjukvård.