You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Årsstämma 2009

Vid Getinges årsstämma den 21 april 2009 i Halmstad deltog 739 aktieägare, representerande 51,4%% av antalet aktier och 69,7 % av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var hela styrelsen närvarande. Dessutom närvarade VD, ekonomidirektören samt bolagets revisor. 

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Carl Bennet (ordf), Johan Bygge. Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern. Vidare omvaldes Carl Bennet till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstutdelning om 2,40 kronor per aktie. Årsstämman beslutade vidare om arvoden till styrelsen och godkände därutöver styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag avseende köpoptionsprogram för ledande befattningshavare.