You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Beslut vid Getinges extra bolagsstämma

Vid Getinge AB:s extra bolagsstämma den 4 december 2017 beslutades om utdelning av samtliga aktier i Arjo AB (publ) (”Arjo”) till aktieägarna i Getinge.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) aktie av serie A i Arjo och en (1) aktie av serie B i Getinge berättigar till en (1) aktie av serie B i Arjo.

Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 8 december 2017, vilket innebär att aktierna i Arjo registreras på mottagarens VP-konto omkring tisdagen den 12 december 2017. Sista dag för handel med Getinges aktier inklusive rätt till utdelningen av aktierna i Arjo är onsdagen den 6 december 2017. Aktierna av serie B i Arjo avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med tisdagen den 12 december 2017.