You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Extra bolagsstämma augusti 2017

Vid Getinge AB:s extra bolagsstämma den 15 augusti 2017 fattades följande beslut.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
genom införande av ett omvandlingsförbehåll innebärande att aktieägare av aktie av serie A på
begäran kan omvandla sådan aktie till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras till
styrelsen och bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.


Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden
fram till bolagets årsstämma 2018 fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska
uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 4 miljarder kronor och ska
rymmas inom aktiekapitalets gränser.